Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente. Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Herbert Korbee
Bestemd voor
 • Projectleiders en projectgroepleden Omgevingsvisie
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, erfgoed, natuur, milieu, enz.
 • Planjuristen
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening en milieu
 • Projectleiders gebiedsontwikkeling
 • Projectleiders Omgevingswet
 • Afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers

 

Omgevingsvisie in de praktijk

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treden. De meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. Reden dus om nu actie te ondernemen!
 
Hét instrument voor gemeentelijke beleidsontwikkeling wordt de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Een omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van uw beleid en ambities voor de fysieke leefomgeving. Het gaat om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving: van bouwwerken, landschap, infrastructuur, watersystemen, milieu tot natuur en cultureel erfgoed. En dit in één plan voor uw gehele gemeentelijk grondgebied.
 
De visie toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Maar wat betekent de omgevingsvisie nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente? Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert de omgevingsvisie voor uw gemeente op? Tijdens deze dag nemen wij u mee langs de hierboven genoemde punten en laten wij u zien voor welke taak uw gemeente staat. U krijgt inzicht in de mogelijkheden van een omgevingsvisie en de samenhang met de verschillende andere instrumenten, zoals het programma. Ook de positioneren, verankering en beheer in uw organisatie komt aan bod. Hoe verhoudt de visie zich tot bestaand en nieuw beleid? Na afloop van de opleiding De omgevingsvisie in de prakijk bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Het meest leerzame aan de cursus vond ik het concreet inspelen op de taken die bij onze gemeente liggen en de werking van de instrumenten. In de cursus werden mijn verwachtingen overtroffen door de toepasbaarheid ervan.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan | Mevr. P. de Koning, Strategisch beleidsadviseur leefomgeving | gemeente Bunnik

Een zeer leerzame dag met vele praktische tools en geheel afgestemd op de vragen vanuit onze organisatie. De inbreng van eigen praktijkvoorbeelden zorgde voor een mooie interactie tussen trainer en collega’s, waarbij de meerdere invalshoeken die de wet biedt, werden verkend.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan | Fred Odijk, strategisch beleidsadviseur RO | gemeente Bunnik
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:
 • Waarom een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Hoe te starten met de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de samenhang met andere instrumenten, zoals het programma?
 • Wat is de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente?
 
Ochtend
 • Het instrument omgevingsvisie
 • De omgevingseffectraportage (m.e.r.)
 • Participatie en omgevingsvisie
 • De sturing op ambities uit de omgevingsvisie
 • Het instrument omgevingsprogramma

Middag
In de middag wordt op een interactieve wijze stil gestaan bij de juridische en organisatorische gevolgen van de omgevingsvisie binnen uw gemeente. Ook wordt er geoefend met het in beeld brengen van de acties die nodig zijn voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Hierbij worden de volgende thema’s in ieder geval belicht:
 • Verhouding bestaand beleid en nieuw te ontwikkelen beleid
 • Organisatorische verankering van de omgevingsvisie
 • Monitoring en beheer van de omgevingsvisie
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet

 

Verschillende praktische voorbeelden van omgevingsvisies en hun totstandkomingsproces worden hierbij behandeld. Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van deze opleiding:

 • heeft u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien
 • heeft u inzicht in de verschillende acties die nodig zijn om met de ontwikkeling van een omgevingsvisie te starten.
Herbert Korbee

Herbert Korbee

Herbert Korbee is psycholoog en jurist en al ruim 25 jaar vanuit zijn bureau Korbee & Hovelynck nauw betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. De laatste 7 jaar is Herbert in verschillende rollen bezig met de Omgevingswet, waaronder projectleider omgevingsplan bij de gemeente Bernheze.

Door de combinatie van ervaring en opleidingen heeft Herbert een brede kijk op vraagstukken en heeft hij niet alleen juridische kennis van de Omgevingswet maar nadrukkelijk ook oog voor de menskant. Die combinatie zie je terug in de manier waarop hij trainingen over de Omgevingswet geeft. Zijn betrokkenheid bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen zorgt voor actuele kennis over de Omgevingswet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.