In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Yuval Schönfeld, Tom Thijssen
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Vergunningverlener 
 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker fysiek domein

In één dag wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ins en outs op het gebied van ruimtelijke ordening. Tijdens de opleiding wordt met name aandacht besteed aan:

 • Voor welke situaties instrumenten uit de Wro en de Wabo kunnen worden ingezet en welke  keuzes zijn er daarbij?
 • De voor- en nadelen van de keuzes voor zowel gebiedsontwikkeling als projectontwikkeling.
 • De samenhang van het wetssysteem en de relaties met andere beleidssectorenen  rechtsgebieden.
 • Actuele vraagstukken in de ruimtelijke ordening, aan de hand van recente jurisprudentie.
 • In hoeverre kan of moet zelfs al rekening worden gehouden met de Omgevingswet?

Heeft u nog geen ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening? Volg dan onze basiscursus Ruimtelijke Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo.

Het meest leerzame van het programma was de doorkijk naar de Omgevingswet en de casus met verschillende betrokken partijen en hun belangen en mogelijkheden

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht | Dhr. H. Gorter | Beoordeling: 8

Het meest leerzame voor mij was het om de verschillen te zien tussen de huidige RO-opzet en de situatie over enkele jaren.

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht | Dhr. van Veldhuizen | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze opleiding worden de RO-instrumenten op verdiepend niveau behandeld. Aan bod komen onder andere:
 • Wro: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening en coördinatiebepalingen
 • Wabo: (deel)omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsplannen
 • Ruimtelijke relevantie: welke aspecten mag je bij het toepassen van voornoemde planologische instrumenten regelen en welke niet
 • Chw: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
 • De voor- en nadelen van de verschillende instrumenten
 • Totstandkomingsprocedures
 • Rechtsbeschermingsprocedures
 • De relatie met grondexploitatie
 • RO-instrumentarium in de Omgevingswet
In loop van de middag wordt de opgedane kennis toegepast op een casus in workshopverband. Daarbij krijgen de deelnemers een rol toebedeeld. Vervolgens moet aan de hand van vragen met elkaar een oplossing voor de casus worden bedacht die een win-winsituatie oplevert.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunt u het systeem van de RO-wetgeving doorgronden
 • kent u de voor- en nadelen van de verschillende procedures
 • bent u op de hoogte van de trends en ontwikkelingen, die de jurisprudentie van de afgelopen drie jaren te zien geven
 • weet u wat de Omgevingswet gaat brengen

Daarmee beschikt u over belangrijke informatie voor de praktijk.

Yuval Schönfeld

Yuval is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht. Hij heeft een ruime ervaring op gebied van het omgevingsrecht. Naast advisering vanuit kantoor over verschillende ruimtelijke ordeningskwesties, heeft hij de nodige praktijkervaring opgedaan tijdens detacheringen bij gemeenten, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de provincie Limburg en sinds 2017 als jurist VTH bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Yuval treedt daarnaast ook vaak op als voorzitter van diverse planschadecommissies en stelt voor verschillende opdrachtgevers vaak planschaderisicoanalyses op. Verder is hij ook annotator bij het juridische vakblad De Gemeentestem

Tom Thijssen

Tom Thijssen

Tom is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht en heeft een ruimte ervaring als juridisch en beleidsmatig adviseur binnen het omgevingsrecht. De nadruk ligt daarbij op het gebied van ruimtelijke plannen en processen en vergunning- en handhavingstrajecten, met steeds nadrukkelijker de focus op de Omgevingswet. Zijn aanpak is pragmatisch wanneer het kan, maar juridisch wanneer het moet. Daarnaast is Tom vanuit zijn diverse detacheringsopdrachten goed bekend met gemeentelijke processen en beschikt hij over een ruime ervaring met procesvertegenwoordiging.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.