In deze eendaagse opleiding krijgt u een praktische toelichting op het overgangsrecht. Van bestemmingsplan naar overgangsplan en van vergunningen en algemene regels naar milieubelastende activiteiten.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Valérie van ’t Lam
Bestemd voor
 • Overheden
 • Projectontwikkelaars
 • Adviseurs
 • Bedrijven

Is uw gemeente al klaar voor de Omgevingswet? Zodra de Omgevingswet in werking treedt, zal deze wet een groot aantal wetten en besluiten vervangen. Het bijbehorende overgangsrecht is omvangrijk en het eerste aspect dat van belang is.

Opleiding Overgangsrecht van de Omgevingswet

In deze opleiding krijgt u compact en systematisch een overzicht van het overgangsrecht. U leert de systematiek en kunt dit ook toepassen in concrete situaties. Aan de hand van de instrumenten van de Omgevingswet geven wij inzicht in de wijze waarop het overgangsrecht werkt. Bijvoorbeeld:

 • Welke onderdelen blijven gelden als een bestemmingsplan een omgevingsplan wordt?
 • Welk recht geldt als een vergunning voor ingang van de Omgevingswet wordt aangevraagd, maar verleend is als de Omgevingswet al in werking is getreden?

Inhoud van de opleiding Overgangsrecht van de Omgevingswet

Tijdens deze opleidingsdag komen o.a. aan de orde:

Systematiek van het overgangsrecht

Waar is het overgangsrecht geregeld?

Hoe lang duurt het overgangsrecht?

 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen.

Meer opleidingen

Is de opleiding Het overgangsrecht van de Omgevingswet niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen over de Omgevingswet iets voor u. Kijk hiervoor op de website bij al onze  opleidingen Omgevingswet.

Het cursusmateriaal was uitgebreid, informatief en werd helder overgebracht. Afwisseling tussen theorie en oefenopdrachten.

Opleiding: Het overgangsrecht van de Omgevingswet | Dhr. Coruk | Vergunningverlener gemeente Zaanstad | Opleiding afgerond op: 26-10-2021 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze opleidingsdag worden de onderstaande onderwerpen behandeld:
 • Systematiek van het overgangsrecht
 • Waar is het overgangsrecht geregeld?
 • Hoe lang duurt het overgangsrecht?
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • De bruidsschat
 • Overgangsrecht van provinciale verordeningen
 • Overgangsrecht van Rijksregels
 • Overgangsrecht van omgevingsvergunningen
 • Toepassing van het overgangsrechtelijk instrumentarium
 • Van omgevingsvergunning voor milieu naar vergunningen voor milieubelastende activiteiten
 • Van activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving
 • Overgangsrecht hangende bestuursrechtelijke procedures
 • Verandering van bevoegd gezag en overgangsrecht
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van de training:
 • kent u de systematiek van het overgangsrecht
 • weet u wat de ‘bruidsschat’ inhoudt
 • kent u de toepassing van het overgangsrechtelijk instrumentarium

Valérie van ’t Lam

Valérie van ’t Lam is advocaat/counsel bij Stibbe en is gespecialiseerd in het omgevings- en milieurecht. Zij adviseert een breed scala van bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties (gemeenten, provincies en waterschappen). Zij staat zowel private rechtspersonen als overheden bij door middel van het geven van advies (waaronder het voorafgaand aan de afgifte van vergunningen het contact onderhouden met de betrokken overheden en deskundigen) en het procederen bij de bestuurs- en civiele rechter. Voorts begeleid zij alle betrokkenen bij de vergunningverlening en de vaststelling van de bestemmingsplannen. Valérie is gepromoveerd op een milieurechtelijk onderwerp aan de Universiteit van Utrecht. Zij is redacteur van diverse Nederlandse milieurecht tijdschriften. Valérie is geassocieerd medewerker bij Universiteit van Utrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.