Op speelse wijze geeft het Omgevingswet Spel inzicht in wat er voor u verandert met de invoering van de Omgevingswet. Hoe verandert de wet, wat betekent dat voor uw werk en voor de manier waarop u samenwerkt? Speel het spel en ontdek het.

Het Omgevingswet Spel is alleen incompany beschikbaar.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Spelleider en Omgevingswet Docent
Bestemd voor
 • Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening
 • Projectleider Omgevingswet
 • Afdelingshoofden
 • Teamleiders en projectmanagers
 • Raad en college
 • Management en directie

De Omgevingswet heeft grote impact op gemeentemedewerkers. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven. Naast kennis van wet- en regelgeving, vraagt de Omgevingswet dus om een bijpassende werkwijze. Het Omgevingswet Spel zorgt ervoor dat u zich aan de hand van concrete casussen, op een interactieve manier bewust wordt van de consequenties van de Omgevingswet voor uw werkzaamheden.

Het aanpassen van een werkwijze is pas echt succesvol als gemeentemedewerkers de nieuwe werkwijze gaan gebruiken zoals deze bedoeld is. Veel gestelde vragen van managers zijn dan ook:

 1. Hoe krijg ik mijn medewerkers mee?
 2. Hoe kan ik omgaan met weerstand?
 3. Hoe zorg ik voor betrokkenheid?

Rode draad door deze vragen is bewustwording. Medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat er iets gaat veranderen, maar ook wát er gaat veranderen en hoe u dit koppelt aan het huidige recht.

Bewustwording en kennisoverdracht 
Het Omgevingswet Spel van Schulinck zorgt voor deze bewustwording in combinatie met de noodzakelijke kennisoverdracht. Met het spel kunt u zelf ervaren wat de Omgevingswet voor uw werk betekent. We dagen u en uw collega’s uit om de casussen vanuit verschillende standpunten en belanghebbenden te bekijken. Ook ontstaat er meer inzicht in welke waarden en afwegingen een rol spelen. Hierbij komt uw kennis van het huidige recht aan de orde. Het team dat het beste samenwerkt en het snelst inhoudelijke kennis weet te vinden, wint het spel.
 
Tijdens het spel is er een spelleider aanwezig die gespecialiseerd is in verandertrajecten. Ook is er een docent aanwezig die op de hoogte is van de Omgevingswet.

Ga het gesprek aan! 
Het Omgevingswet Spel brengt het gesprek met elkaar op gang. Wat is nu precies een ‘ja-mits-houding’ en heeft het andere team nu wel of niet gehandeld in de geest van de Omgevingswet? Tijdens het Omgevingswet Spel kunnen spelers informatie putten uit onze kennisbank Grip op Omgevingsrecht. Weet u het antwoord op een kennisvraag niet en vindt u het niet in de kennisbank, dan staat de Schulinck helpdesk telefonisch voor u klaar.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Start spel

De docent zal eerst een korte introductie geven over de Omgevingswet. Daarna zal de spelleider het spel toelichten en kan het spel van start gaan. Het totale spel, inclusief introductie en toelichting, duurt ongeveer 2,5 uur.

Het spel wordt gespeeld in 3 teams van 2 tot 4 personen. Bij de start van het spel krijgt elk team een eigen casus aangereikt. Deze casus bevat een vraagstuk dat opgelost moet worden. Samen met uw team bepaalt u de aanpak; hoe gaan we deze casus op een juiste manier uitvoeren in het kader van de wet, maar vooral ook in de geest van de Omgevingswet?

Tijdens het spel worden de deelnemers uitgedaagd op drie vlakken:
 1. Vragen over de uitgangspunten en principes van de Omgevingswet toepasbaar op de buitenwereld (initiatiefnemer, burger en externe partijen).
 2. Vragen over de uitgangspunten en principes van de Omgevingswet toepasbaar op de eigen gemeente (interne organisatie, andere overheden en ketenpartners).
 3. Kennisvragen over de Omgevingswet in relatie tot de casus. Hier moeten dingen worden uitgezocht, kennisvragen worden beantwoord, de kennisbank geraadpleegd en de helpdesk gebeld.
U verplaatst zich tijdens het spel in de diverse rollen en betrokken partijen.

Bij het oplossen van de vragen maakt u o.a. gebruik van de Schulinck kennisbank Grip op Omgevingsrecht. Tevens heeft u de gelegenheid om telefonisch een helpdesk in te schakelen.

Als u de vragen, die u in het spel tegenkomt, goed weet op te lossen dan verdient uw groep fiches. De gewonnen fiches legt u op uw scorecard. Het team dat als eerste zijn scorecard gevuld heeft, wint het spel. Dit team is het beste in staat om te denken en handelen in de geest van de Omgevingswet.


12:00 uur Einde spel

De leerdoelen zijn:

 • uitgangspunten en principes van de Omgevingswet leren kennen
 • weten wat dit betekent voor uw eigen houding en gedrag ten aanzien van initiatieven en de eigen werkzaamheden
 • kennis opdoen ten aanzien van de Omgevingswet
 • inzicht krijgen in wat de Omgevingswet betekent voor de interne organisatie, betrokken partijen en de manier van (integraal) samenwerken)
 • inzicht krijgen over de verhouding tussen het huidige recht en de Omgevingswet

Spelleider en Omgevingswet Docent

De kosten voor het Omgevingswet Spel bedragen € 499,- (exclusief btw) per persoon. Wij hanteren hierbij een minimum van 6 deelnemers per organisatie.

Gezien het doel en de inhoud van het Omgevingswet Spel is het spel bij uitstek geschikt om bij uw gemeente incompany te organiseren; er zijn namelijk vele betrokkenen en stakeholders bij de Omgevingswet.
Wilt u een prijsvoorstel op maat ontvangen? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 8145 of stuur een e-mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Per spel kunnen maximaal 3 groepen van 4 deelnemers deelnemen; dus maximaal 12 personen. Per groep dient er één laptop aanwezig te zijn. Uiteraard kunnen er meerdere spellen tegelijkertijd gespeeld worden.