Na inschrijving kunt u op werkdagen binnen 24 uur van start

Tijdens de e-learning leert u wat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en welke stappen u in de praktijk moet nemen.

Wilt u meer informatie over e-learning voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 81 45 of schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Niveau Basis
Uitvoering E-learning
Bestemd voor
  • Vergunningverleners
  • Toezichthouders
  • Handhavers

Op 1 juli 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer deze wet aangenomen. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.

De implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) sluit zo nauw mogelijk aan op de implementatie van de Omgevingswet. Niet alleen moet de bouwopgave een prominente plaats krijgen in zowel de omgevingsvisie en het omgevingsplan, ook de werkprocessen moeten aansluiten op de Wkb. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Ook hierover bieden wij e-learningmodules aan.

Modules
De e-learning over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is verdeeld in drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Afronding van de modules
De afronding van elke module van de e-learning Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bestaat uit toetsvragen, waarmee de kennis van de deelnemers getoetst wordt. Mocht u een verkeerd antwoord geven, dan krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord fout is. Daarnaast ontvangt u een verwijzing naar de tekst waarin het antwoord uitgewerkt staat in de e-learning.

Voortgang managen bij incompany
In geval van incompany krijgt u tevens zelf toegang tot het dashboard van het opleidingstraject. Via het dashboard kunt u de statistieken rondom de voortgang inzien, zoals:

  • Wie is er al gestart met de e-learning Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?
  • Hoever zijn de deelnemers?
  • Hoe wordt er gescoord op de toetsvragen (per vraag het percentage goed/fout)?

De voortgang kan hierdoor goed gemonitord worden. Dit kan per persoon, maar ook per afdeling.

Meer Omgevingswet opleidingen

Is de e-learning Wkb niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen over de Omgevingswet iets voor u: opleidingen Omgevingswet

We kijken terug op een succesvolle samenwerking. De kennis van de VTH medewerkers is aanzienlijk toegenomen en de online leeromgeving sloot uitstekend aan op de behoefte van iedereen.

E-learning Omgevingswet en Wkb | Dhr. M. Schijff | Projectleider implementatie Ow/Wkb gemeente Almere
09:30 uur De e-learning over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderverdeeld over drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Module 1
Wat is de Wkb en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Wkb?
• Doel van deze module: enthousiasmeren voor de Wkb
• Lange totstandkomingsgeschiedenis
• Het stelsel van kwaliteitsborging en verhoging aansprakelijkheid
• Hogere bouwkwaliteit
• Bescherming van de bouwconsument
• Samenhang tussen de Omgevingswet en de Wkb

Module 2
Hoe ziet de veranderende keten eruit? Welke spelers, welke rollen, welke bevoegdheden?
• Het stelsel van kwaliteitsborging
• Kwaliteitsborger
• Instrumentaanbieder
• Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw
• Private partijen hebben geen handhavingsbevoegdheden

Module 3
Wat betekent de Wkb voor het VTH domein rekeninghoudend met verschillende belangen?
• Meer regierol en geven aanwijzingen
• Vertrouwen op stelsel van kwaliteitsborging
• Bouwtechnische voorschriften geen weigeringsgrond meer
• Behouden alle handhavingsbevoegdheden
• Risicobeoordeling bij vergunningaanvraag
• Dossier bevoegd gezag bij oplevering

Volgt u liever een klassikale opleiding? Bekijk dan curus De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Na afloop van de e-learning over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) weten de deelnemers:

  • wat de belangrijkste doelstellingen zijn van de Wkb
  • hoe de veranderende keten eruit ziet (welke spelers, rollen en bevoegdheden)
  • wat de Wkb betekent voor het VTH domein (houding en gedrag, juridische kennis, te gebruiken instrumenten)
  • hoe de VTH medewerker rekening kan houden met de verschillende belangen

De kosten voor e-learning bedragen € 215,- (exclusief btw) per persoon per module.

Incompany
E-learning is tevens zeer geschikt om grotere groepen medewerkers op te leiden, zodat iedereen eenzelfde (basis)niveau heeft. U kunt kiezen voor standaard modules, maar de modules kunnen ook (semi) op maat gemaakt worden. Wilt u een prijsvoorstel op maat ontvangen? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 8145 of stuur een e-mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.