De Omgevingswet geeft een boost aan de digitalisering van de regels over de fysieke leefomgeving. In deze cursus staat de dienstverlening centraal binnen het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoe draagt het DSO bij aan samenhangende dienstverlening, van juridische regel tot vragenboom, van gemeente tot rijk.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Daniel Wilms van Kersbergen
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers en juristen bij gemeenten, waterschappen en provincies
 • Projectleiders implementatie Omgevingswet
 • Vergunningverleners en toezichthouders/handhavers
 • Medewerkers informatievoorziening

Opleiding ‘DSO: van juridische naar toepasbare regels’

De implementatie van de Omgevingswet stopt niet bij het omzetten van de juridische regels naar het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening. De overheden moeten ook toepasbare regels maken: vragenbomen voor de vergunningcheck en formulieren voor vergunningaanvragen en meldingen. Maar hoe pak je dat aan?

Inhoud opleiding ‘DSO: van juridische naar toepasbare regels’

Deze cursus biedt inzicht in de volgende vraagstukken rondom toepasbare regels: 

 • Uit welke onderdelen bestaat het DSO en welke afhankelijkheden zijn er?
 • Welke elementen moeten in de juridische regels staan voordat je toepasbare regels kunt aanleveren bij het loket? 
 • En wat zeggen de standaarden (STTR) precies over de vormgeving van toepasbare regels? 
 • Maar ook, wat is er nodig van de eigen organisatie voor het goed kúnnen produceren van toepasbare regels?

In deze cursus gaan wij in het op do’s en dont’s van het maken van toepasbare regels.

Met deze basis op zak duiken we de diepte in. Aan de hand van een aantal voorbeelden werken wij stap voor stap aan het opstellen van een waardevolle toepasbare regel. Welke keuzes kun je daarbij maken, bijvoorbeeld over het detailniveau? Hoe formuleer je begrijpelijke vragen voor een vergunningcheck of formulier? Welke mensen binnen je organisatie heb je hierbij nodig? Wat zijn de goede voorbeelden en de valkuilen? Welke hulpmiddelen hebben de VNG en Unie van Waterschappen beschikbaar gesteld? Hoe haken de verschillende checks en formulieren van gemeenten, provincies en waterschappen onderling op elkaar aan?

De deelnemers gaan oefenen met het ontwerpen van beslistabellen, die de kern van de toepasbare regels bevatten. De resultaten daarvan bespreken we klassikaal, zodat iedereen kan leren van de goede en minder goed gelukte checks en formulieren.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend:

 • Introductie architectuur Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Relatie juridische regels en toepasbare regels: annotaties en locaties
 • Keuzeruimte voor het maken van toepasbare regels: scope, detailniveau (standaarden)
 • Dienstverlening door toepasbare regels


Middag:

 • Zelf aan de slag met toepasbare regels
 • Terugkoppeling, tips en tricks, do’s en dont’s
 • Interbestuurlijke toepasbare regels: technische mogelijkheden en onderlinge afstemming

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van de opleiding:

 • heeft u vaardigheden voor het maken van een begrijpelijke vergunningcheck en formulieren
 • kent u de relatie tussen toepasbare regels, juridische regels en annotaties
 • weet u de keuzes die decentrale overheden hebben bij het inrichten van toepasbare regels
 • heeft u inzicht in de stappen die je moet zetten om het DSO te vullen en het team dat daarvoor nodig is
 • weet u hoe u burgers en bedrijven in de transitiefase kunt ondersteunen met toepasbare regels

 

 

Daniel Wilms van Kersbergen

Daniël Wilms van Kersbergen is adviseur bij NCOD Omgevingsmanagement. In zijn dagelijkse werkzaamheden helpt hij publieke organisaties (gemeenten, provincies en waterschappen) bij de Omgevingswet-transitie. Hij richt zich daarbij met name op de digitale en ‘anders werken’-vraagstukken die hierbij komen kijken. Vanuit deze werkzaamheden heeft Daniël ervaring met het verkennen, analyseren en implementeren van toepasbare regels. Daarbij wordt zijn aanpak gekenmerkt door zijn brede blik. Toepasbare regels kunnen niet los worden gezien van de grotere dienstverlenings- en digitaliseringstransitie. Hoe dragen toepasbare regels op een slimme wijze bij aan doelstellingen van de Omgevingswet? Dat staat centraal in zijn cursus.  

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.