De Omgevingswet geeft een boost aan de digitalisering van de regels over de fysieke leefomgeving. Deze cursus zorgt er voor dat je op hoofdlijnen weet hoe het Digitaal Stelsel Omgevingswet in elkaar zit. Daarnaast weet je hoe toepasbare regels binnen het DSO bijdragen aan de dienstverlening van jouw gemeente, provincie of waterschap.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Hugo Langhorst
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers en juristen bij gemeenten, waterschappen en provincies
 • Projectleiders implementatie Omgevingswet
 • Vergunningverleners en toezichthouders/handhavers
 • Medewerkers informatievoorziening

De implementatie van de Omgevingswet stopt niet bij het omzetten van de juridische regels naar het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening. De overheden moeten ook toepasbare regels maken: vragenbomen voor de vergunningcheck en formulieren voor vergunningaanvragen en meldingen. Maar hoe pak je dat aan?

Deze cursus biedt inzicht in de opbouw van het DSO: uit welke elementen bestaat dit en op welke punten moeten de decentrale overheden aansluiten? Daarna laten we de samenhang zien tussen de juridische regels en de toepasbare regels. Welke elementen moeten in de juridische regels staan voordat je toepasbare regels kunt aanleveren bij het loket? En wat zeggen de standaarden (STTR) precies over de vormgeving van toepasbare regels? De mogelijke uitkomsten van een vergunningcheck zijn bijvoorbeeld al landelijk voorgeschreven.

Met deze basis op zak duiken we de diepte in. Aan de hand van veelvoorkomende teksten uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten behandelen we stap voor stap de omzetting naar toepasbare regels. Welke keuzes kun je daarbij maken, bijvoorbeeld over het detailniveau? Hoe formuleer je begrijpelijke vragen voor een vergunningcheck of formulier? Welke mensen binnen je organisatie heb je hierbij nodig? Wat zijn de goede voorbeelden en de valkuilen? Welke hulpmiddelen hebben de VNG en Unie van Waterschappen beschikbaar gesteld? Hoe haken de verschillende checks en formulieren van gemeenten, provincies en waterschappen onderling op elkaar aan?

De deelnemers gaan oefenen met het ontwerpen van beslistabellen, die de kern van de toepasbare regels bevatten. De resultaten daarvan bespreken we klassikaal, zodat iedereen kan leren van de goede en minder goed gelukte checks en formulieren.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend:
 • Introductie architectuur Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Relatie juridische regels en toepasbare regels: annotaties en locaties
 • Eisen vanuit de standaarden: CIMOW (conceptueel informatiemodel) en STTR (standaard toepasbare regels)
 • Keuzeruimte voor het maken van toepasbare regels: scope, detailniveau
 
Middag:
 • Zelf aan de slag met toepasbare regels
 • Terugkoppeling, tips en tricks, do’s en don’ts
 • Interbestuurlijke toepasbare regels: technische mogelijkheden en onderlinge afstemming
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding:

 • heeft u vaardigheden voor het maken van een begrijpelijke vergunningcheck en formulieren
 • kent u de relatie tussen toepasbare regels, juridische regels en annotaties
 • weet u de keuzes die decentrale overheden hebben bij het inrichten van toepasbare regels
 • heeft u inzicht in de stappen die je moet zetten om het DSO te vullen en het team dat daarvoor nodig is
 • weet u hoe je burgers en bedrijven in de transitiefase kunt ondersteunen met toepasbare regels

Hugo Langhorst

Hugo Langhorst heeft zicht de afgelopen zeven jaar gespecialiseerd in de Omgevingswet. Hugo heeft zowel bij softwareleveranciers als bij gemeenten en provincies gewerkt, onder andere in de functies projectmanager Omgevingswet, VTH-programmaleider en projectmanager DSO. Hugo is een ervaren trainer die veel decentrale overheden heeft opgeleid. Door zijn betrokkenheid bij projecten voor de Omgevingswet heeft hij diepgaande kennis over deze onderwerpen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.