Voor alle nieuwbouw geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Maar hoe ENG is BENG? In deze eendaagse opleiding krijgt u een praktisch en helder overzicht van deze nieuwe regelgeving.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Gelly Sehat
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Casemanagers
 • Bouwplantoetsers
 • Projectleiders
 • Aanvragers omgevingsvergunningen

Nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de EPC vervangen door het systeem van Bijna Energieneutraal Bouwen (BENG). Dit geldt voor het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en voor de Omgevingsregeling. Op dit moment worden daar al de nodige voorbereidingen voor getroffen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

 • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Gezond, comfortabel, duurzaam en met de laagste woonlasten, dat is wat opdrachtgevers mogen verwachten. Duurzaamheid, energietransitie, circulariteit spelen een belangrijke rol bij de gezondheid en comfort van een gebouw en de woonlasten daarvan en het voorkomen van bouwfysische problemen.

Welke gebouwen worden ‘BENG-plichtig’ en welke blijven nog conform de huidige EPC? Deze opleiding geeft inzicht in waar men rekening mee moet houden bij de beoordeling van het ontwerp en uitvoering. Praktisch en helder zetten we de regelgeving op een rijtje waarmee u uw actuele kennis kunt toetsen. De opleiding heeft een interactief karakter.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de cursusdag worden de volgende onderdelen behandeld:
 • Historie en achtergrond
 • Bouwbesluit, energiezuinigheid
 • EPC versus BENG
 • Eisen 2020 en overgangscriteria
 • Referentiegebouwen
 • Berekeningsoefeningen

Ochtendsessie
 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Theoretisch kader BENG
 • Theoretisch kader belang luchtdichtbouwen

Middagsessie
 • Aan de slag met de BENG, berekenen, toetsen en meten
 • Behandeling bovenstaande casuïstiek met afsluitend een vraag- en antwoordspel
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus weet de deelnemer:

 • wat de gedachtegang achter de BENG is
 • hoe de BENG tot stand gekomen is
 • waar aan voldaan moet worden

Uiteraard leert u tijdens deze cursusdag ook hoe er gezorgd moet worden dat het geen ‘papieren tijger’ wordt. Dus dat het meten van onder meer luchtdichtheid geen vrijblijvende zaak is, maar meer als onderdeel van de gebouwprestaties, die ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden.

Gelly Sehat

Gelly Sehat is sinds 2017 werkzaam voor PlanGarant als Bouwplantoetser met specialisme bouwfysica. Na het behalen van haar studie Ingenieur – Architectuur en bouwtechniek aan de Technische Universiteit Delft, is ze ruim 11 jaar bouwplantoetser/adviseur passiefhuis geweest bij Woningborg. Mede door haar intrinsieke motivatie heeft zij zich de afgelopen jaren doorontwikkeld en opleidingen als ‘EPA-W Adviseur’ en ‘Passive House Tradeperson’ afgerond.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.

Optioneel is het mogelijk om een verdiepingsdag aan de opleiding toe te voegen. Tijdens dit extra dagdeel gaat u aan de slag met BENG voor professionele aanvragers. Daarnaast wordt er gekeken naar resultaten, meten en materiaaltoepassingen. Heeft u interesse in deze verdieping? Neem dan contact met ons op.