Tijdens deze eendaagse opleiding leert u welke juridische, beleidsmatige en technische middelen u in kunt zetten om het asbestbeleid vorm te geven.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Otto Hegeman
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd
 • Teamleider
 • Projectmanager 
 • Beleidsmedewerker 
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder
 • Handhaver

De overheid komt in diverse rollen in aanraking met (asbest)daken:

 • als bevoegd gezag
 • als gebouweigenaar
 • als verantwoordelijke voor onderhoud van de openbare ruimte
 • als inzamelaar van asbestafval 
Tijdens deze opleiding leert u welke juridische, beleidsmatige en technische middelen u in de praktijk kunt inzetten om het asbestbeleid vorm te geven. We behandelen alle relevante wet- en regelgeving. Daarnaast geeft deze basisopleiding praktische voorbeelden voor (gemeentelijk) asbestbeleid en -beheer, inclusief communicatie. Om calamiteiten te voorkomen of deze adequaat af te handelen.
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

1. Asbest
 • Wat is asbest
 • Welke functie heeft het en in welke materialen toegepast: waar kom ik het tegen
 • Wat zijn de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s

2. Relevante wet- en regelgeving op het terrein van asbest
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij asbest: leefomgeving- en Arbeidsomstandighedenregels voor burgers en bedrijven. Overheid als eigenaar, werkgever, inzamelen asbestafval en bevoegd gezag voor toezicht & handhaving.
 • De rol van gemeente(bestuur) bij het Asbestdakenverbod: front-office, informatieplicht, regisseur en medefinancier.
 • Waarvoor geldt het verbod en waarvoor niet: waar is al geïnventariseerd in Nederland. Toolbox asbestdaken.
 • Asbestbeheerplannen gebouwen en openbare ruimte.

3. Asbest
 • Waaraan moet volgens het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit worden voldaan bij het verwijderen van asbest.
 • Inkoop/aanbesteden asbestverwijderen. Wat zijn de kosten en waar moet u op letten. Rol van gecertificeerde bedrijven
 • Welke mogelijkheden heeft u om ervoor te zorgen dat de daken ook weg zijn in 2024 Subsidie op het weghalen van asbestdaken, wanneer kan er subsidie worden verleend en aan wie.
 • Relatie met bouwregelgeving (sloopmelding/ monumentenwet/ bestemmingsplan/ vergunningvrij bouwen) en besluit Omgevingsrecht (VTH-kwaliteitscriteria)
 • Communicatie via website gemeente en rol inzamelstation bij inzamelen particulier asbest

4. Asbestincidenten: illegaliteit en calamiteiten
 • Asbestincidenten: rol van gemeente en consignatie Omgevingsdienst
 • Afstemming met GGD- veiligheidsregio, brandweer en politie: draaiboek IFV-asbestincidenten zoals zwerfafval of illegaliteit (bij vergunningvrije bouw)
 • Toezicht en handhaving? De (beperkte) rol van strafrecht bij asbest.
Aan de hand van casuïstiek leert u om te gaan met de problematiek rondom asbest zodat u de theorie direct in de praktijk kunt toepassen. Met films en praktijkoefeningen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunt u op basis van voorbeelden aangeven welke stappen de organisatie, burgers en bedrijven kunnen zetten om veilig te werken en te leven
 • kunt u bepalen of de organisatie voldoet aan de bestaande regelgeving en hoe inkoop- en/of beheerplan kan worden georganiseerd
 • weet u welke mogelijke rollen het bevoegd gezag heeft bij het asbestdakenverbod en bepalen welke rol de eigen organisatie kan vervullen
 • weet u wat de risico’s van asbest zijn en aangeven wat veilig (werken) is voor burgers en bedrijven
 • weet u welke asbesttoepassingen er zijn en herkent de meest voorkomende asbesthoudende materialen die in de woon- en leefomgeving kunnen worden aangetroffen
 • heeft u kennis van de actuele wet- en regelgeving en kunt u deze vertalen binnen de eigen organisatie en werk
 • weet u welke stappen noodzakelijk zijn om asbest verantwoord te laten verwijderen in de rol van opdrachtgever of bevoegd gezag

Otto Hegeman

Drs. Otto Hegeman is zelfstandig professional en asbestdeskundige. Werkzaam bij overheden (gemeente, provincie, Rijk en omgevingsdiensten) evenals corporaties.
De heer Hegeman heeft meer dan 10 jaar ervaring met de asbestketen. Toezicht & handhaving, beheerplannen, opleiden. Hij is als docent CRKBO erkend. 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.