Deze actualiteitendag houdt u scherp in de dagelijkse omgevingsrechtelijke vergunningenpraktijk en biedt balans tussen theorie en praktijk.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Nader te bepalen
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/Handhaver 
 • Casemanager 
 • Beleidsmedewerker

De ontwikkelingen rondom de vergunningverlening in het Omgevingsrecht volgen elkaar snel op. Het is ondoenlijk om deze ontwikkelingen zelfstandig bij te houden.

In één dag brengen wij u op de hoogte van de wettelijke ontwikkelingen en relevante rechtspraak in het afgelopen jaar. Ook geven wij u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen in het komend jaar.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan centraal de ontwikkelingen rondom:
 • De aanvraag omgevingsvergunning
 • De publicatie van de aanvraag omgevingsvergunning
 • De toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning
 • De afwijkingsregelingen 
 • De rechtsbescherming
In de ochtend zullen de recente wettelijke ontwikkelingen centraal staan zoals:
 • De Bor
 • Het Activiteitenbesluit
 • De Crisis en herstelwet
 • De komende Omgevingswet
Vanzelfsprekend nemen we ook relevante jurisprudentie door voor uw dagelijkse praktijk.

In de middag worden de rechtspraak en de consequenties voor de dagelijkse praktijk behandeld, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot:
 • Binnenplanse en buitenplanse afwijkingsmogelijkheden
 • De aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften
 • De ladder der duurzame ontwikkeling
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van deze opleiding: 

 • heeft u een goed beeld van de wettelijke ontwikkelingen rondom de vergunningverlening in het Omgevingsrecht en de relevante rechtspraak
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de vergunningverlening in het Omgevingsrecht en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien

Nader te bepalen

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.