In één dag wordt alle essentiële jurisprudentie en wetgeving besproken door Tycho Lam. Voor juridisch specialisten die werken aan een planproces!

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Tycho Lam
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd
 • Teamleider
 • Projectmanager 
 • Beleidsmedewerker 
 • Overheidsjurist

Onder de Omgevingswet zouden omgevingsplannen flexibeler moeten worden. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Laat u overtuigen door Tycho Lam om daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten. Tijdens deze opleiding bekijken we de volgende actuele onderwerpen:

 • Onderzoekslasten zouden doorgeschoven kunnen worden.
 • Daarnaast zullen bepalingen uit de gemeentelijke verordening die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan opgaan.
 • Veel gemeenten vragen zich af wat er echt verandert en of bestemmingsplannen niet op dezelfde leest geschoeid kunnen worden.

Als afdelingshoofd, overheidsjurist, beleidsmedewerker of projectmanager wordt u met onderstaande vragen geconfronteerd: 

 • Hoeveel flexibiliteit kunnen bestemmingsplannen bieden?
 • Mag flexibiliteit ten koste gaan van rechtszekerheid?
 • Wat is de laatste stand van de jurisprudentie als het gaat om de Laddertoets, bescherming van Natura 2000-gebieden, flora en fauna, MER en geluid?
 • Kunnen onderzoekslasten doorgeschoven worden?
 • In hoeverre kan het beschermingsregime van lokale verordeningen nu al in bestemmingsplannen vastgelegd worden?
 • Digitalisering?
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan centraal:
 • Recente en belangrijkste jurisprudentie
 • Recente wetgeving
Ochtend
 • Inleiding flexibilisering van bestemmingsplannen
 • Soorten bestemmingsplannen
 • Flexibilisering en jurisprudentie
 • Onderzoekslasten wel of niet doorschuiven
 • Jurisprudentie diverse actuele wetten
Middag
De middag staat voor lokale casuïstiek:
 • Plichten
 • Wijzigingen en bevoegdheden
 • Binnenplanse veranderingen
 • Veranderingen in het kader van de komst Omgevingswet 
Aan de hand van het voeren van het debat worden lokale situaties besproken. Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • bent u op de hoogte van de laatste jurisprudentie en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen
 • adviseert u over de belangrijke vragen voortvloeiend uit de bestemmingsplannen
 • kunt u de kennis toepassen in de eigen praktijk

Deze opleiding is praktijkgericht en de inbreng van de deelnemers is een essentieel onderdeel van het leerprogramma. We verwachten dat de deelnemers kennis van zaken hebben.

Tycho Lam

Tycho Lam is advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. te Nijmegen.

Hij houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Tycho is nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt deze op en procedeert over geschillen die in dat kader ontstaan.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.