Trillingshinder door treinverkeer

16 oktober 2018

Het treinverkeer neemt alleen maar toe en gelet op de krapte op de woningmarkt, de nood voor huizen ook dus …

Omgevingsrecht

Lees meer

Niet tijdig vaststellen bestemmingsplan, wat nu?

25 september 2018

Gemeenten zijn verplicht (een) bestemmingsplan(nen) vast te stellen. Hier komt veel bij kijken en niet altijd wordt het bestemmingsplan binnen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Harmonisatie milieuzones

5 september 2018

Op 29 juni zond de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer waarin zij de contouren …

Omgevingsrecht

Lees meer

Geluid in het evenementenbeleid

13 augustus 2018

Een van de eerste aspecten waaraan je denkt bij een evenement is geluid en dan met name geluidsoverlast. 

Omgevingsrecht

Lees meer

Omgevingsvergunning en de Omgevingswet

24 juli 2018

De opzet van de Omgevingswet is om de bureaucratie te verminderen. Zoveel mogelijk activiteiten worden via algemene regels geregeld.

Omgevingswet, Omgevingsrecht

Lees meer

Geluidsoverlast en voorwaardelijke verplichtingen

3 juli 2018

Op 13 juni jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (verder: Afdeling) in een uitspraak bepaald dat in een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het belang van goede beleidsregels

12 juni 2018

Op 6 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gasvrij wonen

22 mei 2018

In de toekomst zullen woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt. Uiterlijk in 2030 gaat immers de gaskraan in Groningen definitief dicht. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Parkeergarages: algemeen of commercieel belang

2 mei 2018

Een gemeente exploiteert een aantal parkeergarages en parkeerterreinen in haar eigen centrum. De gemeente leidt verlies op de exploitatie en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Regie hoogspanningsverbindingen naar gemeenten

9 april 2018

Hoogspanningstracés zijn nodig voor de distributie van energie waardoor burgers en bedrijven hun dagelijkse bezigheden kunnen uitvoeren. Deze tracés bestaan …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Bouwverordening verdwijnt

20 maart 2018

In 2008 is een start gemaakt met het gefaseerd verwijderen van de Bouwverordening uit het Omgevingsrecht. Eerst is in 2006 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Mantelzorgwoning

27 februari 2018

Met de vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van zorg. Niet iedereen wil hulp/zorg ontvangen van een zorginstantie. Mensen willen …

Omgevingsrecht

Lees meer