Opinies

Thumbnail of post #1956

Geluid in het evenementenbeleid

13 augustus 2018

Een van de eerste aspecten waaraan je denkt bij een evenement is geluid en dan met name geluidsoverlast. 

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1954

Omgevingsvergunning en de Omgevingswet

24 juli 2018

De opzet van de Omgevingswet is om de bureaucratie te verminderen. Zoveel mogelijk activiteiten worden via algemene regels geregeld.

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #1952

Geluidsoverlast en voorwaardelijke verplichtingen

3 juli 2018

Op 13 juni jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (verder: Afdeling) in een uitspraak bepaald dat in een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1950

Het belang van goede beleidsregels

12 juni 2018

Op 6 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin is …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1948

Gasvrij wonen

22 mei 2018

In de toekomst zullen woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt. Uiterlijk in 2030 gaat immers de gaskraan in Groningen definitief dicht. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1946

Parkeergarages: algemeen of commercieel belang

2 mei 2018

Een gemeente exploiteert een aantal parkeergarages en parkeerterreinen in haar eigen centrum. De gemeente leidt verlies op de exploitatie en …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1944

Regie hoogspanningsverbindingen naar gemeenten

9 april 2018

Hoogspanningstracés zijn nodig voor de distributie van energie waardoor burgers en bedrijven hun dagelijkse bezigheden kunnen uitvoeren. Deze tracés bestaan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1942

De Bouwverordening verdwijnt

20 maart 2018

In 2008 is een start gemaakt met het gefaseerd verwijderen van de Bouwverordening uit het Omgevingsrecht. Eerst is in 2006 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1940

Mantelzorgwoning

27 februari 2018

Met de vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van zorg. Niet iedereen wil hulp/zorg ontvangen van een zorginstantie. Mensen willen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1938

Parkeren reguleren

6 februari 2018

Uit onderzoek blijkt dat de mobiliteit de komende jaren is toegenomen en nog steeds toeneemt. De vraag naar parkeerplaatsen neemt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1936

Kappen nou!

16 januari 2018

Het kappen van bomen roept vaak emoties op. Waar de één overlast van de boom ervaart doordat deze het licht …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #1934

Planschade en compensatie in natura

8 december 2017

De gemeenteraad van Delft heeft het bestemmingsplan Spoorzone vastgesteld om onder andere een spoortunnel door het centrum van de gemeente …

Omgevingsrecht

Lees meer