Opinies

Niet altijd een m.e.r.-beoordelingsbesluit

14 augustus 2017

Moet voor iedere stedelijke ontwikkeling en wijziging op het industrieterrein een m.e.r.-beoordelingsbesluit worden genomen? 

Omgevingsrecht

Lees meer

Geurvoorschriften in het bestemmingsplan

1 augustus 2017

In een bestemmingsplan is het maar beperkt mogelijk om voor veehouderijen, geurnormen als voorwaarde aan een gewenste uitbreiding op te …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenten in Brabant kunnen aan de slag

11 juli 2017

Op 7 juli 2017 heeft de Provinciale Staten de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant vastgesteld. Met de verordening wordt de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Leg jezelf niet vast

3 juli 2017

Een gemeente heeft een initiatiefnemer toegezegd in het nieuwe bestemmingsplan de woning met bestemming woondoeleinden op te nemen.  Het gemeentebestuur …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bouwvolume en wijziging gebruik

1 juni 2017

In een deel van een historische boerenschuur is een restaurant gevestigd.

Omgevingsrecht

Lees meer

Planschade en het verbod van reformatio in peius

1 mei 2017

Mag het college van een gemeente in de beslissing op bezwaar tegen een tegemoetkoming in planschade alsnog de toegekende planschadevergoeding …

Omgevingsrecht

Lees meer

Studentenhuisvesting als kruimelgeval?

9 maart 2017

De gemeente staat als eerste aan de lat als het gaat om het vormgeven van de eigen fysieke leefomgeving. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Welke rechter is bevoegd bij een ondeelbare last

31 januari 2017

In handhavingskwesties kan het voorkomen dat één feitelijke handeling meerdere overtredingen oplevert. Er wordt dan  ook wel gesproken over een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Laad- en losplaats voor de uitbreiding van een bakkerij

31 januari 2017

Vlak voor de kerstmis in 2016 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak over de uitbreiding van een bedrijfspand voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een carport in het achtererfgebied of toch niet

31 januari 2017

Door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld hagelstenen zo groot als tennisballen. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Aanwijzen andere persoon in kostenverhaalsbeschikking

31 januari 2017

Mag het college bij spoedeisende bestuursdwang in de kostenverhaalsbeschikking een andere (rechts)persoon aanwijzen als overtreder dan in de last onder …

Omgevingsrecht

Lees meer