Sollicitatieplicht tot pensioengerechtigde leeftijd

13 juni 2018

Met ingang van 1 mei 2018 is de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten gewijzigd. De wijziging betreft het vervallen van …

Participatiewet

Lees meer

Bitcoins en bijstand

2 mei 2018

Steeds meer Nederlandse huishoudens - waaronder ook bijstandsgerechtigden - houden zich bezig met cryptocurrencies en investeren er ook daadwerkelijk in. …

Participatiewet

Lees meer

Het beslagverbod op bijzondere bijstand & artikel 12 Pw

11 april 2018

De laatste weken werd de interne discussie binnen de redactie van Grip op Participatiewet gevoed door de vraag of er …

Participatiewet

Lees meer

Vermogensvaststelling tijdens de bijstandsverlening

4 april 2018

Juristen kunnen niet rekenen wordt wel eens beweerd. Dit is volgens mij niet per definitie waar. Maar de wijze waarop …

Participatiewet

Lees meer

De gouden berg van de proceskostenvergoeding

7 maart 2018

Na acht jaar advocatuur mag ik sinds november 2017 mijn passie voor het schrijven als vakredacteur bij Schulinck uitoefenen. In …

Participatiewet

Lees meer

De aanhouder wint?

14 februari 2018

Ben ik nu eigenwijs, koppig of gewoon volhardend?  Alle drie denk ik, maar ik blijf het proberen. De Hoge Raad …

Participatiewet

Lees meer

Bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind

31 januari 2018

Stel, een gemeente biedt inwoners de gelegenheid gebruik te maken van een eigen door de gemeente opgerichte dienst beschermingsbewind. Inwoners …

Participatiewet

Lees meer

Uitsluitingsgrond ‘zich onttrekken aan detentie’

3 januari 2018

Personen die zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel zijn uitgesloten van het recht op algemene …

Participatiewet

Lees meer

Gemachtigd zijn voor een bankrekening op de radar

13 december 2017

Onlangs zat ik met een zak chips en een glas cola vol verwachting op de bank. Radar.tv besteedde aandacht aan …

Participatiewet

Lees meer

Geen individuele evenredigheidstoets EU-burgers

22 november 2017

De burger van de Europese Unie (EU) die een beroep doet op de sociale bijstand van een andere lidstaat van …

Participatiewet

Lees meer

Bijzondere bijstand eigen bijdrage Wmo en Wlz

1 november 2017

Om het zorgstelstel betaalbaar te houden, wordt voor zorg en ondersteuning die door de overheid wordt geboden, vaak een eigen …

Participatiewet

Lees meer

Wanneer is sprake van een commerciële huurprijs?

4 oktober 2017

In de Participatiewet is de kostendelersnorm geregeld. Deze norm houdt kort gezegd in dat de uitkering op een lager bedrag …

Participatiewet

Lees meer