De woonlandfactor

20 februari 2013

Ook voor landen met een hoger kostenniveau dan Nederland?

Participatiewet

Lees meer

Inburgeren is voortaan aan de mensen zelf

13 februari 2013

Wie vanaf 1 januari 2013 een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd krijgt, valt onder de nieuwe Wet Inburgering. Gezinsvormers, gezinsherenigers… iedereen …

Inburgering, Wmo

Lees meer

Het vervangen van een bad door een inloopdouche

6 februari 2013

Stel, u woont in een koophuis met een oude badkamer. In de badkamer staat een bad. Maar u heeft een …

Wmo

Lees meer

De gemeentelijke zorg voor kwetsbare jeugdigen

30 januari 2013

In mei 2012 zond Holland Doc een documentaire uit over de 15-jarige Jeroen. Hij is verstandelijk gehandicapt en autistisch. Doordeweeks …

Jeugd

Lees meer

Vermogensinkomensbijtelling in de Wmo

23 januari 2013

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) heeft diverse wijzigingen ondergaan per 1 januari 2013. Ik licht er een uit: de invoering van de …

Wmo

Lees meer

Wetgever maakt fout bij nieuwe wet huisbezoeken

16 januari 2013

Bij het wijzigen van wetten of wetsvoorstellen gebeurt het een enkele keer dat onderdelen naar onze mening abusievelijk niet worden …

Participatiewet

Lees meer

Fraudeaanpak in de WWB

9 januari 2013

Huisbezoeken aan WWB-ers worden door de regering noodzakelijk geacht: registratie zoals in de gemeentelijke basisadministratie is onvoldoende om vast te …

Participatiewet

Lees meer

Rechtbank Dordrecht doet belangrijke uitspraken

2 januari 2013

Een cliënt van de schuldhulpverlening van een gemeente in Zuid-Holland maakte bezwaar tegen de beëindiging van zijn schuldhulpverlening door die …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Bestuursprocesrecht slagvaardiger

19 december 2012

Gebrek in besluit vaker te passeren

Participatiewet

Lees meer

Strenger straffen bij bijstandsfraude

12 december 2012

Draagt nieuwe wet bij aan bestrijding fraude?

Participatiewet

Lees meer

De verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden

5 december 2012

Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, is verplicht naar vermogen te zoeken naar algemeen geaccepteerde arbeid. Als hij dat heeft gevonden, …

Participatiewet

Lees meer

Algemeen gebruikelijke Wmo-voorzieningen

28 november 2012

Veel gemeenten hebben in hun Wmo-verordening bepaald dat een aangevraagde voorziening niet wordt toegekend indien die voorziening voor een persoon …

Wmo

Lees meer