‘Participatie van jeugdigen’

25 maart 2020

Jeugdigen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Het is belangrijk dat hun mening …

Jeugd

Lees meer

Dubbelrol bij pgb in de Jeugdwet

19 februari 2020

In de praktijk wordt er regelmatig een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op …

Jeugd

Lees meer

De Geschillencommissie Sociaal Domein

15 januari 2020

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI’s) kunnen sinds 1 januari 2019 terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. Deze commissie kan …

Jeugd

Lees meer

Op twee of meer paarden blijven rijden?

20 november 2019

De Jeugdwet kent de mogelijkheid om ouders en de jeugdige tegemoet te komen daar waar het gaat om vervoer van …

Jeugd

Lees meer

Gegevensuitwisseling in het Sociaal Domein

30 oktober 2019

Op 27 september informeerde minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Tweede kamer middels een brief over de beoogde wetswijziging …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Wanneer is een handtekening echt nodig bij jeugdhulp?

16 oktober 2019

De handtekening. In het jeugdhulptraject is er strikt genomen maar één nodig. In de praktijk ontstaat daar nogal eens discussie …

Jeugd

Lees meer

De Wet verplichte ggz voor jeugdigen

11 september 2019

Over een paar maanden, om precies te zijn 1 januari 2020, treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de …

Jeugd

Lees meer

‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

7 augustus 2019

Ruim een maand geleden schreef ik een opinie naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over eigen kracht …

Jeugd

Lees meer

‘Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding

17 juli 2019

Kan een stage een vorm van jeugdhulp zijn die uit de Jeugdwet vergoed moet worden? Dit is een vraag die …

Jeugd

Lees meer

Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?

19 juni 2019

Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gediscussieerd over de reikwijdte van het beginsel van ‘eigen kracht’. Is er …

Jeugd

Lees meer

Uithuisgeplaatst en op schoolreisje gaan?

17 april 2019

Ouders, kinderen (ook schoonfamilie) en stiefouders hebben een onderhoudsverplichting. Dat betekent dat zij er onderling voor verantwoordelijk zijn dat de …

Jeugd

Lees meer

Jeugdigen met een psychische beperking en de Wlz

13 maart 2019

Jeugdigen die als gevolg van een psychische beperking, bijvoorbeeld autisme, levenslang zorg nodig hebben, krijgen tot hun 18e jaar geen …

Jeugd

Lees meer