De Wet verplichte ggz voor jeugdigen

11 september 2019

Over een paar maanden, om precies te zijn 1 januari 2020, treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de …

Jeugd

Lees meer

‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

7 augustus 2019

Ruim een maand geleden schreef ik een opinie naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over eigen kracht …

Jeugd

Lees meer

‘Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding

17 juli 2019

Kan een stage een vorm van jeugdhulp zijn die uit de Jeugdwet vergoed moet worden? Dit is een vraag die …

Jeugd

Lees meer

Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?

19 juni 2019

Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gediscussieerd over de reikwijdte van het beginsel van ‘eigen kracht’. Is er …

Jeugd

Lees meer

Uithuisgeplaatst en op schoolreisje gaan?

17 april 2019

Ouders, kinderen (ook schoonfamilie) en stiefouders hebben een onderhoudsverplichting. Dat betekent dat zij er onderling voor verantwoordelijk zijn dat de …

Jeugd

Lees meer

Jeugdigen met een psychische beperking en de Wlz

13 maart 2019

Jeugdigen die als gevolg van een psychische beperking, bijvoorbeeld autisme, levenslang zorg nodig hebben, krijgen tot hun 18e jaar geen …

Jeugd

Lees meer

De hulphond als hulpmiddel in de Zorgverzekeringswet?

6 februari 2019

Vorig jaar oordeelde de CRvB in het kader van de Wmo dat het college een aanvraag voor de opleiding van …

Jeugd

Lees meer

Dyslexiezorg: gemeenten toch niet altijd aan zet

16 januari 2019

De tweede uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de Jeugdwet is een feit. Deze keer oordeelt de …

Jeugd

Lees meer

Laat jeugdhulp niet stagneren als ouders niet meewerken

19 december 2018

Uit de praktijk komt frequent de vraag wat er gedaan kan worden op het moment dat (één van de) ouders, …

Jeugd

Lees meer

Privacy en toestemming: deel 2

28 november 2018

Met de nieuwe Europese regels (AVG) staat het onderwerp privacy volop in de belangstelling. Eerder schreef Roel Meertens hier al …

Jeugd

Lees meer

Tarieven pgb in de Jeugdwet en Wmo

17 oktober 2018

Gemeenten kunnen voor voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet een persoonsgebonden budget (pgb) toekennen. Maar, …

Jeugd

Lees meer

Geen toestemming voor jeugdhulp, toch beschikken?

12 september 2018

Als één van de gezaghebbende ouders geen toestemming geeft voor de noodzakelijke jeugdhulp, moet de gemeente dan toch een beschikking …

Jeugd

Lees meer