De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat de kwaliteit van het Wmo-toezicht nog steeds laag is. Dit is een van de conclusies uit de jaarlijkse rapportage van de inspectie over de ontwikkeling van het Wmo-toezicht. De VNG herkent deze conclusies.

De VNG vindt gedegen kwaliteitstoezicht een randvoorwaarde voor goede, veilige en rechtmatige Wmo-ondersteuning. Ze sluiten dan ook aan bij het pleidooi van de IGJ om te (blijven) bouwen aan krachtig Wmo-toezicht.

Verbetertraject toezicht in 2023

De VNG werkt mee aan het verbetertraject toezicht dat is aangekondigd door de staatssecretaris. De verwachting is dat dit verbetertraject in de eerste helft van 2023 geïmplementeerd kan worden. De VNG constateert samen met de IGJ dat het kwaliteitstoezicht bij een aantal gemeenten nog in de kinderschoenen staat, of waar het college – niet zelden vanwege krappe budgetten in het sociaal domein – kiest voor een beperkte invulling van de toezichttaak.  Ze roepen  gemeenten op om de discussie te voeren of het Wmo-toezicht stevig genoeg verankerd is in het beleid. De VNG heeft het rijk verder gevraagd om het verbetertraject te ondersteunen met extra middelen, zodat gemeenten meer kunnen investeren in toezicht.

Meer informatie