Tijdens deze dag wordt uitgebreid stilgestaan bij deze ontwikkelingen. Het programma vangt aan met de schending van de inlichtingenplicht en eindigt met de kwijtschelding van de boete. Gedurende de dag komt alles wat daar tussen zit chronologisch aan bod.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Maria van Andel
Bestemd voor
 • Klantmanagers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Boetemedewerkers
 • Leden van de bezwaarschriftencommissies

De bestuurlijke boete in de Participatiewet is continu in ontwikkeling. De CRvB heeft hiervoor het startschot gegeven door de indringende evenredigheidstoets van toepassing te verklaren op de bestuurlijke boete. Hierdoor dient de boete afgestemd te worden op de mate van verwijtbaarheid, financiële omstandigheden en andere bijzondere omstandigheden.
De wetgever heeft een deel van deze jurisprudentie gecodificeerd met de inwerkingtreding van het gewijzigde Boetebesluit socialezekerheidswetten. De rechtspraak omtrent de bestuurlijke boete blijft echter steeds in ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is de jurisprudentie omtrent de verzwaarde bewijslast bij het gebruik van bewijsvermoedens

De opleiding is interactief vormgegeven en zoekt zo veel mogelijk de aansluiting met de uitvoeringspraktijk. Er zal dan ook voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over de bestuurlijke boete in de Participatiewet.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Het ingaan op praktijkvoorbeelden is erg leerzaam. Dat zorgt er bij mij altijd voor dat de stof goed blijft hangen. Ik vond dat de docent prettig uitleg gaf en erg duidelijk allemaal.

Opleiding De bestuurlijke boete in de praktijk | B. Kleine | Opleiding afgerond op 10-6-2021 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was de link met de praktijk. Goede voorbeelden uit jurisprudentie.

Opleiding De bestuurlijke boete in de praktijk | J. Beumer | Opleiding afgerond op 10-6-2021 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was wetskennis versus praktijkvoorbeelden en gezamenlijk oefenen van casussen.

Opleiding De bestuurlijke boete in de Participatiewet | Mevr. M. Wijsman | Medewerker sociale zaken | Opleiding afgerond op 16-4-2019 | Beoordeling: 9

Ik vond de gehele cursus erg leerzaam. De onderwerpen sloten goed aan bij de praktijk en het was fijn dat er jurisprudentie besproken werd.

Opleiding De bestuurlijke boete in de Participatiewet | Mevr. N. Kluitenberg | Opleiding afgerond op 13-9-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de cursus komen de volgende zaken aan bod:
 1. Procedurele aspecten:
 • Wanneer wordt er wel en wanneer wordt er geen boete wordt opgelegd
  • Schending inlichtingenplicht & verzwaarde bewijslast
  • Afzien van opleggen bestuurlijke boete
  • Waarschuwing
 • Verschillen tussen de lichte en zware boeteprocedure
 • Cautie
 1. Hoogte van de boete:
 • Het benadelingsbedrag nader bekeken
 • Hoe om te gaan met verwijtbaarheidsaspecten in de praktijk:
  • Opzet
  • Grove schuld
  • Normale verwijtbaarheid
  • Verminderde verwijtbaarheid
 • Maximale hoogte van de boete
 • Fictieve draagkracht
 • De minimumboete
 • Over recidive en samenloop
 1. Nadat de boete is opgelegd:
 • Invordering
 • Kwijtschelding
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft de deelnemer een helder beeld van de facetten die de hoogte van de bestuurlijke boete bepalen in de huidige en toekomstige situatie en de verschillen daartussen
 • kan de deelnemer juridische begrippen met betrekking tot bestuurlijke boete naar de praktijk vertalen
 • heeft de deelnemer inzicht  in de punten die spelen bij het opleggen van een bestuurlijke boete

Maria van Andel

Maria is een ervaren jurist in het bestuursrecht. De afgelopen vijftien jaar heeft Maria bij verschillende overheidsorganisaties gewerkt, waaronder bij de IND, verschillende gemeenten en de rechtspraak. Daarnaast heeft zij ook lesgegeven op de HZ University of Applied Sciences. Haar hart ligt bij het sociaal domein. Als enthousiaste trainer zal Maria zorgen voor een interactieve training met een mooie balans tussen theorie en praktijk. Naast haar betaalde werk is Maria ook als vrijwilliger actief in het sociaal domein.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.