Tijdens deze verdiepingscursus worden inhoudelijke juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Participatiewet behandeld.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Frank Schulmer
Bestemd voor
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridische medewerkers
 • Leden van bezwaarschriftencommissies 
 • Ervaren consulenten

Opleiding Participatiewet bezwaarpraktijk

In deze verdiepingscursus worden inhoudelijke juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Participatiewet behandeld. Na het volgen van deze opleiding bent u weer volledig up-to-date.  En bent u in staat bezwaarschriften op grond van de Participatiewet inhoudelijk beter te beoordelen.

Voor het Onderwerp van bezwaar is altijd:

Goede kennis van de Participatiewet noodzakelijk

Goede kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) noodzakelijk

Goede kennis van de praktijk noodzakelijk

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze Opleiding Participatiewet bezwaarpraktijk komen o.a. onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • Bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht 
 • Veelvoorkomende problemen bij bezwaar
 • Specifieke Participatiewet-bevoegdheden zoals opschorting en intrekking
 • Relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Casuïstiek uit de Participatiewet praktijk 

Wij gaan er voor deze opleiding Participatiewet bezwaarpraktijk vanuit dat de deelnemers bekend zijn met de Participatiewet en daar in de dagelijkse praktijk ook mee werken.

Deelnemers kunnen voor de cursus ingediende bezwaarschriften en gerichte vragen inzenden. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Participatiewet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Participatiewet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma 

Tijdens deze verdiepingscursus worden inhoudelijke juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Participatiewet behandeld, zoals:
 • Bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht
 • Veelvoorkomende problemen bij bezwaar
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Toepassing van de regels van de Participatiewet
 • Specifieke Participatiewet-bevoegdheden zoals opschorting en intrekking
 • Relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Casuïstiek uit de Participatiewet-praktijk
Deelnemers kunnen voor de cursus ingediende bezwaarschriften en gerichte vragen inzenden. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de cursus:

 • is de deelnemer beter in staat zijn bezwaarschriften op grond van de Participatiewet inhoudelijk te beoordelen
 • kan de deelnemer procedurele fouten beter voorkomen of repareren

Frank Schulmer

Frank Schulmer is juridisch medewerker bij de Centrale Raad van Beroep. Hiervoor heeft hij gewerkt bij Schulinck, rechtbank Limburg en rechtbank Den Haag. Frank houdt zich met name bezig met de Participatiewet, Wmo en bezwaar- en beroepzaken.

Voorts publiceert hij regelmatig artikelen in de Gemeentestem en RSV. Frank is dol op zijn vak en erg enthousiast. Dit maakt hem tot een leuke docent. In zijn vrije tijd sport en reist Frank graag. Hij studeerde cum laude af aan Maastricht University in de master Nederlands Recht: specialisatie Staats- en bestuursrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag