Deze 3-daagse cursus is voor de beginnende consulent en voor medewerkers die bijgeschoold moeten worden op de uitvoering van de Participatiewet met maximaal 6 maanden werkervaring op het gebied van de Participatiewet.

 

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)

Docent(en) Kim Brummans
Bestemd voor
 • Beginnende consulenten die in een korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet
 • Medewerkers die nu generalistisch geschoold zijn maar graag meer willen weten van de uitvoering van de Participatiewet

Opleiding Basiscursus Participatiewet

Tijdens deze opleiding Basiscursus Participatiewet wordt de hele Participatiewet behandeld. Natuurlijk nemen we daarin ook de nieuwste ontwikkelingen in mee, zoals de nieuwe kostendelersnorm en de inkomstenvrijlatingen etc.

Door de snel veranderende omgeving van het sociaal domein is het voor u en uw gemeente belangrijk om de basis van de Participatiewet snel onder de knie te krijgen.
Door de combinatie van uitleg, praktijksituaties en het gebruik van de Participatiewet is het mogelijk de basis van de Participatiewet in 3 dagen eigen te maken.

Natuurlijk kunt u tijdens deze training casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk inbrengen. Graag zelfs!

Inhoud Opleiding basiscursus Participatiewet

Tijdens deze basiscursus leert u o.a. naast de basis van de Participatiewet:

 • Begrippen uit de Participatiewet herkennen en toepassen
 • Een situatie van een gezamenlijke huishouding toetsen
 • Terugvorderingsbepalingen toepassen
 • Invulling geven aan participatie en re-integratie (meedoen, leren en werken)
 • Verplichtingen oplegt en deze kunt handhaven
 • Uw burgers informeren

Na deze cursus kunt u met de opgedane kennis direct aan het werk met werkzaamheden die in de uitvoeringspraktijk vaak voorkomen.

 

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Participatiewet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Participatiewet.

Ik was echt blij met deze opleiding en heeft nu al een positieve uitwerking op mijn werkzaamheden

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. Dilg | Consulent bijzondere bijstand | Opleiding afgerond op 26-09-2023 | Beoordeling: 9

Leuke, interessante training met goede casussen

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. Steeghs | Consulent Sociaal Domein | Opleiding afgerond op 26-09-2023 | Beoordeling: 10

Duidelijke informatie met veel casuïstiek en ruimte voor eigen inbreng. Dat maakt de opleiding goed te volgen en goed toepasbaar in de praktijk.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. Selen | Consulent werk & inburgering | Opleiding afgerond op 8-12-2022 | Beoordeling: 9
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Dag 1:

 • Basis
 • Vormen van bijstand
 • Aanvraagproces
 • Rechthebbende
 • Leefvormen
 • Bijstandsnormen
 • Middelen - vermogen

 Dag 2:

 • Middelen - inkomen
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Verplichtingen
 • Maatregel en boete

 Dag 3:

 • Studietoeslag
 • Terug- en invordering
 • Verhaal
 • Re-integratie
 • Banenafspraak
 • Awb (basis)


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na deze cursus kunt u met de opgedane kennis direct aan het werk met werkzaamheden die in de uitvoeringspraktijk vaak voorkomen.
Na het volgen van de training kunt u:

 • Begrippen herkennen en kunnen toepassen van begrippen uit de Participatiewet
 • Eenvoudige aanvragen levensonderhoud beoordelen en afhandelen (waaronder het op goede wijze invulling geven aan de poortwachtersfunctie)
 • Mutaties afhandelen en beëindigingen
 • Eenvoudige aanvragen bijzondere bijstand beoordelen
 • Een situatie van een gezamenlijke huishouding toetsen
 • Terugvorderingsbepalingen toepassen
 • Invulling geven aan participatie en re-integratie (meedoen, leren en werken)
 • Verplichtingen opleggen en deze handhaven
 • Uw burgers informeren

mr. Kim Brummans

Al vanaf het begin van de inwerkingtreding van de Participatiewet werk ik met de wet. Ik ken daardoor de wijzigingen die zijn gekomen vanuit de Wwb. Maar ook de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben gespeeld. In 2020 heb ik de overstap gemaakt van klantmanager/beleidsadviseur bij gemeenten naar vakredacteur bij Wolters Kluwer Schulinck. Als vakredacteur bij Schulinck schrijven wij de kennisbank, houden wij de ontwikkelingen bij en schrijven we opinies en annotaties. En misschien wel ons belangrijkste onderdeel van het werk is onze juridische helpdesk. Daar beantwoorden wij de vragen die van jullie, onze klanten, komen.

Naast deze taken verzorg ik ook geregeld webinars en opleidingen. Hierbij maak ik dankbaar gebruik van mijn praktijkervaring als klantmanager Werk en Inkomen en later beleidsadviseur. Omdat ik bij een adviesbureau werkte, heb ik ervaring op kunnen doen bij meerdere gemeenten. Ik zorg dus niet alleen voor juridisch correcte informatie, maar denk ook mee vanuit de praktijk. Mijn insteek is om te denken in mogelijkheden.

In mijn vrije tijd sport ik graag, want bewegen doet goed na een dag achter de computer zitten. Daarnaast probeer ik altijd gezond te eten. Maar lekker uiteten gaan komt ook regelmatig voor. En met een filmpje pakken, de hond wandelen, reizen en city trips, terrasje, Netflix enz. kom ik mijn tijd goed door.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.625,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.