Deze 3-daagse cursus is voor de beginnende consulent en voor medewerkers die bijgeschoold moeten worden op de uitvoering van de Participatiewet met maximaal 6 maanden werkervaring op het gebied van de Participatiewet.

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)

Docent(en) Kim Brummans
Bestemd voor
 • Beginnende consulenten die in een korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet
 • Medewerkers die nu generalistisch geschoold zijn maar graag meer willen weten van de uitvoering van de Participatiewet

Tijdens deze cursus wordt ook aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet o.a. boete, taaleis etc.

Door de snel veranderende omgeving van de sociaal domein heeft de gemeente belang bij medewerkers die breed en flexibel ingezet kunnen worden.
Aan de hand van het boek ‘De bijstand in praktijk’ worden werksoorten die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk veel voorkomen aan de hand van praktijksituaties behandeld. Door deze aanpak is het mogelijk de basis van de Participatiewet in drie dagen je eigen te maken.
Vanzelfsprekend kunt u tijdens deze training casuistiek uit uw dagelijkse praktijk inbrengen.

Na deze cursus kunt u met de opgedane kennis direct aan het werk met werkzaamheden die in de uitvoeringspraktijk vaak voorkomen.

Het onderwerp bijstand was interessant voornamelijk met casus. Boete en maatregel ver van bed doordat we boek niet hadden en geen idee wat er kwam. Beetje taaie stof op die manier. De kundigheid van kennis de docent was heel fijn.

Opleiding 3-daagse basiscursus Participatiewet | Mevr. J. Protzman | Opleiding afgerond op 18-6-2020 | Beoordeling: 8

Voor mij was heel veel nieuw. De praktische toepasbaarheid is goed! Het meest leerzaam waren de praktijkvoorbeelden door de trainer en in de reader.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. M. Machielse | Senior werk en inkomen | Opleiding afgerond op 31-10-2019 | Beoordeling: 9

Toepassing op precieze casussen, waardoor het toepasbaar wordt in de praktijk en waardoor je inzicht krijgt in uitzonderingsgevallen.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Dhr. M. v/d Bosch | Beleidsadviseur | Opleiding afgerond op 14-3-2019 | Beoordeling: 8

Erg leerzaam waren de besproken casussen en de inbreng van medecursisten.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. M. Schoone | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 13-12-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Dag 1:

 • Basis
 • Vormen van bijstand
 • Aanvraagproces
 • Rechthebbende
 • Leefvormen
 • Bijstandsnormen
 • Middelen en vermogen

 Dag 2:

 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Verplichtingen
 • Maatregel en boete

 Dag 3:

 • Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag
 • Re-integratie
 • Banenafspraak
 • Terug- en invordering
 • Verhaal

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na deze cursus kunt u met de opgedane kennis direct aan het werk met werkzaamheden die in de uitvoeringspraktijk vaak voorkomen.
Na het volgen van de training kunt u:

 • Begrippen herkennen en kunnen toepassen van begrippen uit de Participatiewet
 • Eenvoudige aanvragen levensonderhoud beoordelen en afhandelen (waaronder het op goede wijze invulling geven aan de poortwachtersfunctie)
 • Mutaties afhandelen en beëindigingen
 • Eenvoudige aanvragen bijzondere bijstand beoordelen
 • Een situatie van een gezamenlijke huishouding toetsen
 • Van terugvorderingsprocedures toepassen
 • Terugvorderingsbepalingen toepassen
 • Invulling geven aan participatie en re-integratie (meedoen, leren en werken)
 • Verplichtingen opleggen en deze handhaven
 • Uw burgers informeren

mr. Kim Brummans

Mijn naam is Kim Brummans. Ik werk als jurist en vakredacteur bij Schulinck op het gebied van de Participatiewet. Daarvoor ben ik medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van het product Schulinck Participatiewet. Daarnaast beantwoord ik juridische vraagstukken op het terrein van de Participatiewet in brede zin en schrijf ik opiniestukken en annotaties. Ook verzorg ik regelmatig opleidingen en seminars op het gebied van de Participatiewet voor Schulinck Opleidingen.

In mijn huidige werk maak ik dankbaar gebruik van mijn praktijkervaring als klantmanager Werk en Inkomen en later beleidsadviseur. Omdat ik bij een adviesbureau werkte, heb ik ervaring op kunnen doen bij meerdere gemeenten. Ik zorg dus niet alleen voor juridisch correcte informatie, maar denk ook mee vanuit de praktijk. Mijn insteek is om te denken in mogelijkheden.
Daarnaast verzorg ik regelmatig cursussen bij Schulinck op het gebied van de Participatiewet, waaronder de actualiteitendag, de reintegratie training en ook de basis Participatiewet.

In mijn vrije tijd sport ik graag, want bewegen doet goed na een dag achter de computer zitten. Daarnaast probeer ik altijd gezond te eten, maar lekker uiteten gaan komt ook regelmatig voor. En met een filmpje pakken, de hond wandelen, reizen en city trips, terrasje, Netflix enz. kom ik mijn tijd goed door.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.499,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek De bijstand in de praktijk, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.