Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor de specifieke doelgroepen, zoals de banenafspraak en beschut werk denk aan het Breed Offensief en Simpel Switchen in de Participatieketen, wat op dit moment op de agenda staat bij de staatssecretaris Bas van ’t Wout.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Kim Brummans
Bestemd voor
Deze training is gericht op consulenten re-integratie

Als klantmanager wordt er van u gevraagd in staat te zijn deze doelgroep te onderscheiden en het proces zo kundig mogelijk uit te voeren. 

Tijdens deze trainingsdag nemen wij u mee in de verdieping en afspraken zoals deze er liggen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken, UWV, werkgevers en gemeenten. 
Na deze trainingsdag bent u weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen.

Graag informeren wij u over de complexe wetgeving rondom banenafspraak en beschut werken.
Vanuit het Ministerie is er veel aandacht voor deze doelgroep en liggen er afspraken, die we moeten uitvoeren vanuit de Participatiewet.

 • De quotum afspraken en taakstellingen, voldoen wij eraan vanuit de Participatiewet?
 • Hoe voeren wij deze uit en waar lopen we tegen aan binnen ons handelen als klantmanagers?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering en waarom?
 • Wat betekent Het “Breed Offensief” en o.a. het “Simpel Switchen” voor de Participatieketen?

Gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het Ministerie is goed om de actualiteiten te blijven volgen. Wij nemen u hier op deze dag graag in mee.

Alle onderwerpen waar ik me mee bezig houd in mijn functie zijn besproken, fijn dat er ruimte was voor vragen en uitwisseling van ervaringen, waardevol!

Opleiding: Actualiteitendag werk in uitvoering re-integratie | Mevr. Kornmann | Adviseur werkgevers/ subsidioloog, Haltewerk| Opleiding afgerond op: 9-12-2021 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met kofiie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Gemeenten hebben al een tijdje de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking te begeleiden naar werk.
De regels, wetten en afspraken die ervoor moeten zorgen dat iedereen zo veel mogelijk mee doet, zouden van deze realiteit uit moeten gaan -> Simpel Switchen.
Hoe werkt ons Sociale Zekerheidstelsel wat is de samenhang van al die verschillende regelingen.

We geven u graag opgedane kennis mee uit de praktijk en tips en trucs. Vooral het uitvoeren van de wetgeving in uw dagelijks werk met de doelgroep.

Tijdens deze dag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Simpel Switchen in de Participatieketen: Beschut werken regulier of SW. Dagbesteding, zorgboerderij of beschermd wonen
 • Loonkostensubsidies. Verschil en waarom?
 • Begrippen
 • Jongeren en banenafspraak
 • Wie komt er in aanmerking voor een indicatie banenafspraak of beschut werk?
 • Wat houdt een indicatie in?
 • De verschillende aanvragen UWV en beoordelingen en bezwaar

Wij gaan er vanuit dat u bekend bent met de huidige wetgeving en er al mee gewerkt heeft.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze training:

 • heeft u begrippenkennis betreft wetgeving arbeidsgehandicapten o.a. banenafspraak en Beschut Werk
 • heeft u kennis van loonkostensubsidies en het adviseren aan WG
 • heeft u kennisproces van verschillende aanvragen bij het UWV
 • weet u meer van de doelgroep
 • bent u op de hoogte van het juridische kader en jurisprudentie

Na deze training bent u in staat deze kennis toe te passen in uw werk, uw collega’s en uw klant te informeren.

mr. Kim Brummans

Mijn naam is Kim Brummans. Ik werk als jurist en vakredacteur bij Schulinck op het gebied van de Participatiewet. Daarvoor ben ik medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van het product Schulinck Participatiewet. Daarnaast beantwoord ik juridische vraagstukken op het terrein van de Participatiewet in brede zin en schrijf ik opiniestukken en annotaties. Ook verzorg ik regelmatig opleidingen en seminars op het gebied van de Participatiewet voor Schulinck Opleidingen.

In mijn huidige werk maak ik dankbaar gebruik van mijn praktijkervaring als klantmanager Werk en Inkomen en later beleidsadviseur. Omdat ik bij een adviesbureau werkte, heb ik ervaring op kunnen doen bij meerdere gemeenten. Ik zorg dus niet alleen voor juridisch correcte informatie, maar denk ook mee vanuit de praktijk. Mijn insteek is om te denken in mogelijkheden.
Daarnaast verzorg ik regelmatig cursussen bij Schulinck op het gebied van de Participatiewet, waaronder de actualiteitendag, de reintegratie training en ook de basis Participatiewet.

In mijn vrije tijd sport ik graag, want bewegen doet goed na een dag achter de computer zitten. Daarnaast probeer ik altijd gezond te eten, maar lekker uiteten gaan komt ook regelmatig voor. En met een filmpje pakken, de hond wandelen, reizen en city trips, terrasje, Netflix enz. kom ik mijn tijd goed door.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.