Opinies

Thumbnail of post #4313

Bestuursrecht in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

29 juni 2012

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is aan de hele politieke commotie van het afgelopen voorjaar ontsnapt. Aangezien de Eerste Kamer …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #2938

Aanscherping handhaving en sanctiebeleid in de WWB

13 juni 2012

Een bijstandsgerechtigde is verplicht om aan het college of de SVB op verzoek of uit eigen beweging melding te doen …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #2936

Roltrappen, samenredzaamheid en de verzorgingsstaat

10 mei 2012

Op 19 april vond ons congres Meedoen naar Vermogen plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Openingsspreker Pieter Hilhorst schudde de …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #2928

Meedoen naar vermogen;, een wenkend perspectief

25 april 2012

Per 1 januari wordt mogelijk de Wet werken naar vermogen (Wwnv) van kracht. Een heel bijzondere wet. Niet eens zozeer …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #2934

Een goede beschikking is het halve werk

23 maart 2012

Als het college iemand bijstand wil toekennen, verplichtingen wil verbinden aan het recht op bijstand, of bijvoorbeeld juist het recht …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #4828

Transitie jeugdzorg

2 maart 2012

U krijgt er als gemeente letterlijk een zorg bij: de zorg voor de jeugd binnen uw gemeentegrenzen. De stelselwijziging van …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #2932

Categoriale bijzondere bijstand

14 februari 2012

Om bepaalde groepen burgers met lage inkomens te ondersteunen, kent u als gemeente onder andere de categoriale bijzondere bijstand. Staatssecretaris …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #10759

Wetsvoorstel huisbezoeken (WWB)

20 januari 2012

Maak uw redelijke grond aannemelijk

Participatiewet

Lees meer