Thumbnail of post #288597

Omgevingswet

Na jaren van voorbereiding en meerdere keren uitstel is het nu bijna zover. De eerste kamer heeft de wet aangenomen en naar alle waarschijnlijkheid zal de wet 1 januari 2022 in werking treden. De afgelopen jaren heeft de Omgevingswet steeds meer vorm gekregen. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingswet

Warmtepompen (en airco’s) vanaf 1 januari 2024

22 mei 2023

Mogelijke omgevingsvergunningplichtige activiteiten warmtepomp De Omgevingswet brengt geen verandering in de mogelijk vergunningplichtige activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van een warmtepompinstallatie. Voor deze...

Definitieve inwerkingtreding Wkb op 1 januari 2024: hoe nu verder?

17 april 2023

Minister De Jonge heeft in een brief van 3 april 2023 aan de Tweede Kamer geschreven dat met de instemming van de Eerste Kamer op...

Naast Omgevingswet ook invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024

30 januari 2023

Het zal voor velen geen verrassing zijn dat minister De Jonge de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een halfjaar heeft uitgesteld. Op 2 december 2022...

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan; hoe werkt dat onder de Omgevingswet?

1 september 2022

Huidig vergunningstelsel Op dit moment regelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in welke gevallen er een omgevingsvergunningplicht geldt (artikel 2.1 Wabo). In artikel 2.1...

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat o.a. wordt beschermd door artikel 8 EVRM (eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven). Een uitwerking van dit beschermingsbeginsel...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.