Thumbnail of post #288597

Omgevingswet

Na jaren van voorbereiding en meerdere keren uitstel is het nu bijna zover. De eerste kamer heeft de wet aangenomen en naar alle waarschijnlijkheid zal de wet 1 januari 2022 in werking treden. De afgelopen jaren heeft de Omgevingswet steeds meer vorm gekregen. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingswet

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan; hoe werkt dat onder de Omgevingswet?

1 september 2022

Huidig vergunningstelsel Op dit moment regelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in welke gevallen er een omgevingsvergunningplicht geldt (artikel 2.1 Wabo). In artikel 2.1...

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat o.a. wordt beschermd door artikel 8 EVRM (eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven). Een uitwerking van dit beschermingsbeginsel...

Regelmatig actualiseren, voorkomt onnodig procederen!

8 februari 2022

In een bevoegdhedenregister legt het gemeentebestuur vast wie namens hen welke beslissingen kan nemen. Gaat het over besluiten, dan spreken we over mandaat en ondermandaat....

Hoe een circusolifant de inwerkingtreding van de Omgevingswet overschaduwde

3 december 2020

Onder druk wordt alles vloeibaar. Verder uitstel van de Omgevingswet zou de urgentie voor verdere voorbereidingen weghalen. Bovendien zou uitblijven van voorbereidingen niet moeten worden...

Systematiek planschade aan grote veranderingen onderhevig onder de Omgevingswet

3 augustus 2020

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet Nadeelcompensatie is de overkoepelende term voor...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.