Verordeningen en het omgevingsplan

14 december 2023 Omgevingsrecht, Omgevingswet

Onder de Omgevingswet is het omgevingsplan een belangrijk instrument. Wat moet er gebeuren met de verordeningen?

Lees over de 4 verschillende groepen in deze infographic:

  1. Verordeningen die vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch onderdeel worden van het omgevingsplan van rechtswege
  2. Regels uit verordeningen die de gemeente niet mag opnemen in het omgevingsplan
  3. Regels uit verordeningen die de gemeente moet opnemen in het omgevingsplan
  4. Regels uit verordeningen die de gemeente mag opnemen in het omgevingsplan

Daarnaast heb je verordeningen die de gemeente moet aanpassen aan het stelsel van de Omgevingswet en de daarin opgenomen terminologie,
instrumenten en juridische grondslagen. Bijvoorbeeld: de legesverordening

Klik op de afbeelding om deze infographic als PDF goed te bekijken en te downloaden.

Thumbnail of post #307825