Vergunningplichtig en vergunningvrij volgens de Omgevingswet

3 oktober 2023 Omgevingsrecht, Omgevingswet

Onder de Wabo geldt in principe voor activiteiten: ‘Vergunning nodig, tenzij’. Hoe zit dit onder de Omgevingswet? Wat is vergunningplichtig en wat is vergunningvrij? Wat zijn de uitzonderingen en waar staat dit ergens?

De hoofdregels hebben we zichtbaar gemaakt in de infographic.

Klik op de afbeelding om deze infographic als PDF te bekijken en te downloaden.

Thumbnail of post #306568