Nieuws Participatiewet

Thumbnail of post #302380

Wet energietoeslag 2023 waarschijnlijk in juni van kracht

9 januari 2023

Onlangs is het wetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302376

Meerkostenregeling zorg voor Oekraïense ontheemden

9 januari 2023

Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302352

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2023

3 januari 2023

Per 1 januari wijzigen de bijstandsnormen. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302334

Verhoging minimumloon moet ook mensen met schulden en een beslag op inkomen meer financiële ruimte bieden

2 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het kan zijn dat burgers met schulden het extra inkomen niet …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #302317

Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen door energiecrisis voorkomen

27 december 2022

Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur. Daarom maken …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #302309

Van Gennip wil wonen en werk arbeidsmigranten loskoppelen

27 december 2022

Arbeidsmigranten die hun baan verliezen, zouden daardoor niet ook gelijk hun woning moeten kwijtraken. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302306

Utrecht geeft extra steun aan gezinnen in armoede deze winter

27 december 2022

Utrecht trekt nog eens 1,1 miljoen euro uit om gezinnen in armoede extra te steunen deze winter. Tieners krijgen bijvoorbeeld geld om …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #302299

Internetconsultatie wijziging subsidieregeling STAP-budget

27 december 2022

Het kabinet wil dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen is in het coalitieakkoord …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302264

Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 december 2022

In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302250

Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

22 december 2022

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302170

Landsadvocaat: studenten uitsluiten van energietoeslag geoorloofd

19 december 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) adviseerde gemeenten eerder dit jaar om studenten uit te sluiten van de energietoeslag van …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #302155

Komend jaar ook tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

19 december 2022

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Het kabinet …

Participatiewet

Lees meer