Nieuws Participatiewet

Thumbnail of post #308875

Loonkostensubsidie verdient zich dubbel en dwars terug

19 februari 2024

Het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking, zo blijkt uit een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) die …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #308868

195 ontmoetingsruimten voor ouderen door Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting

19 februari 2024

99 woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven ontvangen een bijdrage van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #308864

Wetsvoorstel Participatiewet in balans naar Raad van State

19 februari 2024

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen mee ingestemd om het wetsvoorstel Participatiewet …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #308853

Veel aanvragen bij energienoodfonds, kabinet trekt extra geld uit

15 februari 2024

Veel mensen hebben de afgelopen weken een beroep gedaan op het noodfonds voor huishoudens die hulp nodig hebben om hun …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #308833

RVS adviseert rijksoverheid het zelfredzaamheidsprincipe af te schaffen

15 februari 2024

Ongeveer één op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met (dreigende) bestaansonzekerheid, met alle maatschappelijke kosten van dien. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #308829

Reactie Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden

15 februari 2024

Het ministerie van SZW is voornemens om de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden te wijzigen. Hiervoor wordt het signaal betalingsachterstanden toegevoegd …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #308826

Schaf de bestuursrechtelijke premie af

15 februari 2024

De VNG roept de Kamer op om voor een amendement te stemmen dat de bestuursrechtelijke premie uit de Zorgverzekeringswet verlaagt. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #308800

Kabinet komt met nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren

12 februari 2024

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’ uitgebracht, samen …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #308786

Ingangsdatum Wmebv verplaatst naar 1 januari 2025

12 februari 2024

De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari 2025. De reden is dat …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #308780

Alternatieven voor toeslagenstelsel in kaart gebracht

12 februari 2024

Om het toeslagenstelsel af te schaffen of ingrijpend te herzien heeft het kabinet 18 concrete alternatieven uitgewerkt. Het eindrapport Toekomst …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #308776

Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door beter gebruik van regelingen

12 februari 2024

Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar …

Participatiewet, Wmo, AVG

Lees meer
Thumbnail of post #308745

Rechter zet streep door lage beslagvrije voet ouderen bij verrekenen schuld Svb

8 februari 2024

De Centrale Raad van Beroep (CRvB), heeft een uitspraak gedaan die ervoor zorgt dat AOW-gerechtigden met een schuld bij de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer