Nieuws Participatiewet

Thumbnail of post #311024

Grote behoefte aan huisvesting voor mensen met een specifieke woonvraag

18 juni 2024

Er is een grote behoefte aan woningen voor mensen met een specifieke woonvraag en mensen die in een kwetsbare fase …

Thumbnail of post #311004

SCP: Omslag bij gemeenten nodig om deel inwoners écht te bereiken

17 juni 2024

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein niet altijd goed te bereiken. Daardoor kan …

Thumbnail of post #310992

Woonlasten beter betaalbaar

17 juni 2024

Huurders met een lager inkomen zijn vaker een minder groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Dit staat in …

Thumbnail of post #310986

Kabinet zet volgende stap om alleenverdienersproblematiek op te lossen

17 juni 2024

Doordat verschillende regelingen voor inkomenssteun tegen elkaar inwerken, hebben sommige huishoudens in Nederland te weinig geld om van rond te …

Thumbnail of post #310982

€ 10 miljoen (extra) beschikbaar voor taallessen aan ontheemden uit Oekraïne

17 juni 2024

Het kabinet stelt € 10 miljoen extra beschikbaar voor taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is een aanvulling op de € 15 …

Thumbnail of post #310976

Internetconsultatie: Kabinet haalt hardheid uit het WIA-stelsel

17 juni 2024

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier …

Thumbnail of post #310951

Advies Raad van State over wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk

13 juni 2024

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 5 juni 2024 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel Van …

Thumbnail of post #310936

Beroep op vangnetconstructie energietoeslag 2023 in mei en juni 2024, via de VNG

13 juni 2024

SZW heeft een vangnetconstructie ingericht voor gemeenten die ondanks de aangepaste verdeelsystematiek een hoger bereik realiseren dan op grond van …

Thumbnail of post #310892

Tool verrekening Tozo Beeld van de Uitvoering 2023 – informatie voor gemeenten

11 juni 2024

Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2023 hebben verstrekt, vindt een …

Thumbnail of post #310848

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2025 naar Eerste en Tweede Kamer

10 juni 2024

Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € …

Thumbnail of post #310813

UWV: uitkering moet naar sociaal minimum, ongeacht gezinsinkomen

6 juni 2024

Om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een speciale toeslag om rond te komen, moeten uitkeringen opgehoogd worden naar …

Thumbnail of post #310807

Onderzoek naar inburgering van statushouders zonder eigen woning

6 juni 2024

De Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) onderzoekt samen met drie andere diensten de inburgering van mensen die in Nederland mogen …