Nieuws Participatiewet

Werkloosheid in december licht toegenomen

20 januari 2022

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage …

Participatiewet

Lees meer

Nibud ziet koopkrachtdalingen tot ruim 100 euro per maand

20 januari 2022

Gemiddeld gaan we er dit jaar zo’n 40 euro per maand op achteruit. Dit blijkt uit nieuwe koopkrachtberekeningen van het …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer

Nieuwe cijfers GMSD – Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie 70-plussers

17 januari 2022

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Amsterdam geeft voorrangspositie bij bijstandsschulden op

17 januari 2022

De gemeente Amsterdam staat niet meer vooraan in de rij van schuldeisers wanneer inwoners een bijstandsschuld moeten betalen. Op die …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Gemeenten op vingers getikt om intrekken bijstand

28 december 2021

Gemeenten voeren laag waterverbruik nogal eens op als bewijs dat bijstandsontvangers frauderen met hun uitkering. Maar bij de rechter houdt die …

Participatiewet

Lees meer

Kinderopvangorganisaties gaan maandelijks opvanggegevens delen

23 december 2021

Vanaf januari 2022 zijn kinderopvangorganisaties verplicht om maandelijks de opvanggegevens van elk ingeschreven kind aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken. Gisteren …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer

Terugbetaling Tozo-leningen voor ondernemers uitgesteld

21 december 2021

Door de verscherpte maatregelen is het voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk om vanaf 1 januari 2022 de lening voor bedrijfskapitaal …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022

21 december 2021

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere …

Participatiewet, In-Form

Lees meer

Veel burgers voor een dichte deur bij Autoriteit Persoonsgegevens

21 december 2021

De Nationale ombudsman vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Nationale ombudsman start onderzoek naar jongeren in de bijstand

20 december 2021

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering. Waar lopen zij tegenaan en wat …

Participatiewet

Lees meer

Aanpak knellende regels: Meerderjarige inwonende kinderen houden dak boven hoofd na overlijden ouders

20 december 2021

Meerderjarige inwonende kinderen hoeven na het overlijden van hun ouder(s) niet langer binnen twee maanden de ouderlijke huurwoning te verlaten. …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Halfjaarlijkse Stand van de uitvoering aangeboden aan de Tweede Kamer

20 december 2021

UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers …

Participatiewet

Lees meer