Bijna driekwart van de 49 duizend personen die in 2021 uit de bijstand stroomden naar een baan in loondienst, werkte ook anderhalf jaar later in loondienst. Vooral bijstandsontvangers jonger dan 35 jaar stroomden relatief vaak uit naar een baan in loondienst. Van de totale groep uitstromers naar loondienst was 91 procent ook na anderhalf jaar uit de bijstand. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.
Eind 2021 hadden 408 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. In dat jaar waren ook 49 duizend mensen uitgestroomd uit de bijstand naar een baan in loondienst. Voor deze groep is tot en met 18 maanden na het moment van uitstroom onderzocht of ze een baan in loondienst en/of een bijstandsuitkering hadden.

In de anderhalf jaar na uitstroom uit de bijstand nam het aantal mensen met een baan in loondienst gestaag af. Na een half jaar werkte 82 procent nog in loondienst zonder aanvullende bijstandsuitkering. Na anderhalf jaar was dit verder afgenomen tot 72 procent, overeenkomend met 35 duizend mensen. Van deze groep hebben 25 duizend mensen de gehele periode onafgebroken in loondienst gewerkt en geen bijstand gekregen. De andere 10 duizend mensen hebben tussendoor tijdelijk niet gewerkt in loondienst en/of hebben tijdelijk nog wel bijstand ontvangen.