De spoedwetswijziging die zorgt voor een koopkrachtreparatie voor alle ontvangers van huurtoeslag is door minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer gezonden. De reparatie is nodig omdat er recent een fout in de koopkrachtberekeningen werd ontdekt. In een brief van 8 maart 2024 informeerden de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de Tweede Kamer hierover. Het kabinet heeft ervoor gekozen om via de huurtoeslag de koopkrachtontwikkeling op peil te houden.

Verlaging basishuur

De wetswijziging houdt in dat de zogeheten basishuur wordt verlaagd. De basishuur is dat gedeelte van de huur dat voor rekening van de huurtoeslagontvanger blijft (ook wel de eigen bijdrage genoemd). Per 1 januari is deze bijdrage verlaagd met ruim € 30 en dat gebeurt dus nogmaals. De verlaging is structureel en bedraagt € 3,05 per maand.

De huurtoeslag is een bewezen effectief middel om huurders met een laag inkomen in hun woonlasten te ondersteunen. Met deze extra maatregel komt de koopkrachtontwikkeling weer in lijn met de uitgangspunten zoals het kabinet die op Prinsjesdag voor ogen had.

Compensatie met terugwerkende kracht voor huurtoeslagontvangers

Als het lukt om de spoedwet vóór 1 mei vast te stellen, dan geldt de lagere eigen bijdrage voor alle huurtoeslagontvangers met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. Deze maatregel leidt per saldo tot een intensivering van het huurtoeslagbudget van € 66 miljoen. De dekking in 2024 (incidenteel) wordt gevonden op de SZW-begroting.