Het ministerie van VWS vroeg de VNG een uitvoeringstoets te doen op de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo, het uniformeren van de start/stop/pauze van de eigen bijdrage en aanpassing van de indexatie ervan. De uitvoeringstoets is onlangs opgeleverd.

Uitvoeringstoets passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp: eindrapport

Doel en reikwijdte uitvoeringstoets

Doel van de uitvoeringstoets, uitgevoerd door VNG Realisatie, is om de impact en uitvoeringsconsequenties voor gemeenten in kaart te brengen en om inzicht te geven in risico’s en randvoorwaarden bij de implementatie vanuit gemeentelijk perspectief. De invoering heeft impact op alle partijen in de keten, dus behalve gemeenten ook: Wmo-aanbieders, het CAK, het Ketenbureau i-Sociaal Domein, Zorginstituut Nederland en softwareleveranciers. Bij de uitvoeringstoets is zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de gemeente naar de keten gekeken.

Belangrijkste aanbeveling

De belangrijkste aanbeveling is dat (gelet op de sterke onderlinge afhankelijkheden) de voorbereiding op de invoering in de keten in gezamenlijkheid wordt gedaan. Belangrijk is om nu al te starten met een stevige keten/-programmasturing hierop, de tijdigheid én uitvoerbaarheid in de keten en voor en door de ketenpartners moet daarbij centraal staan.

Meer informatie

Er loopt momenteel een internetconsultatie over de Wet passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp.