De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het leerlingenvervoer. De VNG ziet naast deze noodoplossingen echter ook kansen voor gemeenten om het leerlingenvervoer structureel te verbeteren.

Verken ook andere mogelijkheden

Er zijn veel spelers actief rondom leerlingenvervoer, maar gemeenten hebben de regie als verantwoordelijke voor de uitvoering ervan. Dit begint bij de aanvraag van leerlingenvervoer bij de consulent. Zijn er mogelijk andere voorzieningen beter toepasbaar op de situatie van het gezin? Bijvoorbeeld ondersteuning vanuit jeugdzorg/Wmo, of een aanvullende voorziening.

Werk samen met de zorg

Samenwerkingsverbanden zijn een belangrijke partner voor gemeenten vanwege de zorg die zij leveren. Kan wellicht worden afgesproken om de zorg naar de leerlingen te brengen i.p.v. de leerlingen uit de klas te halen om naar de zorg toe te gaan?

Zet leerlingenvervoer op de Lokale Educatieve Agenda en het OOGO

Gemeenten spreken scholen tijdens de Lokale Educatieve Agenda en het OOGO (op overeenstemming gericht overleg). Leerlingenvervoer mag niet ontbreken op deze agenda’s. Met scholen kunnen, bijvoorbeeld, afspraken worden gemaakt over de openingstijden en voldoende parkeerruimte bij scholen.

VNG biedt ondersteuning

De VNG wil ondersteunen om leerlingenvervoer te verbeteren en op de lokale agenda te zetten. Dat doen ze bijvoorbeeld met een representatief onderzoek en door gezamenlijk de nieuwe VNG modelverordening en handreikingen te maken.