Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor de specifieke doelgroepen, zoals de banenafspraak en beschut werk denk aan het Breed Offensief en Simpel Switchen in de Participatieketen, wat op dit moment op de agenda staat bij de staatssecretaris Bas van ’t Wout.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Kim Brummans
Bestemd voor
Deze training is gericht op consulenten re-integratie

Als klantmanager wordt er van u gevraagd in staat te zijn deze doelgroep te onderscheiden en het proces zo kundig mogelijk uit te voeren. 

Tijdens deze trainingsdag nemen wij u mee in de verdieping en afspraken zoals deze er liggen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken, UWV, werkgevers en gemeenten. 
Na deze trainingsdag bent u weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen.

Graag informeren wij u over de complexe wetgeving rondom banenafspraak en beschut werken.
Vanuit het Ministerie is er veel aandacht voor deze doelgroep en liggen er afspraken, die we moeten uitvoeren vanuit de Participatiewet.

 • De quotum afspraken en taakstellingen, voldoen wij eraan vanuit de Participatiewet?
 • Hoe voeren wij deze uit en waar lopen we tegen aan binnen ons handelen als klantmanagers?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering en waarom?
 • Wat betekent Het “Breed Offensief” en o.a. het “Simpel Switchen” voor de Participatieketen?

Gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het Ministerie is goed om de actualiteiten te blijven volgen. Wij nemen u hier op deze dag graag in mee.

09:00 uur Ontvangst met kofiie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Gemeenten hebben al een tijdje de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking te begeleiden naar werk.
De regels, wetten en afspraken die ervoor moeten zorgen dat iedereen zo veel mogelijk mee doet, zouden van deze realiteit uit moeten gaan -> Simpel Switchen.
Hoe werkt ons Sociale Zekerheidstelsel wat is de samenhang van al die verschillende regelingen.

We geven u graag opgedane kennis mee uit de praktijk en tips en trucs.
Vooral het uitvoeren van de wetgeving in uw dagelijks werk met de doelgroep.

Tijdens deze dag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Simpel Switchen in de Participatieketen: Beschut werken regulier of SW. Dagbesteding, zorgboerderij of beschermd wonen
 • Loonkostensubsidies. Verschil en waarom?
 • Begrippen
 • Jongeren en banenafspraak
 • Wie komt er in aanmerking voor een indicatie banenafspraak of beschut werk?
 • Wat houdt een indicatie in?
 • De verschillende aanvragen UWV en beoordelingen en bezwaar
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze training:

 • heeft u begrippenkennis betreft wetgeving arbeidsgehandicapten o.a. banenafspraak en Beschut Werk
 • heeft u kennis van loonkostensubsidies en het adviseren aan WG
 • heeft u kennisproces van verschillende aanvragen bij het UWV
 • weet u meer van de doelgroep
 • bent u op de hoogte van het juridische kader en jurisprudentie

Na deze training bent u in staat deze kennis toe te passen in uw werk, uw collega’s en uw klant te informeren.

mr. Kim Brummans

Mijn naam is Kim Brummans. Ik werk als jurist en vakredacteur bij Schulinck op het gebied van de Participatiewet. Ook verzorg ik regelmatig opleidingen en seminars op het gebied van inkomen en re-integratie. Daarnaast ben ik contactpersoon voor de Module Onderhoud Gemeentelijk beleid voor de provincie Noord-Brabant.

Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor het:

 • actualiseren en uitbreiden van de inhoud van het product Schulinck Participatiewet;
 • verzamelen van Participatiewet-gerelateerde wetgeving, jurisprudentie en nieuws;
 • beantwoorden van Participatiewet-vragen die binnekomen via onze juridische helpdesk;
 • ontwikkelen en geven van cursussen en seminars op het gebied van inkomen en re-integratie;
 • schrijven van annotaties en opinies.

Het geven van kwalitatief goede dienstverlening vind ik erg belangrijk. Daarbij houd ik rekening met de wet- en regelgeving, maar kijk ik ook naar de praktische uitvoering voor onze klanten. Voorheen heb ik gedetacheerd gewerkt bij verschillende gemeenten als klantmanager (Werk en Inkomen), beleidsadviseur en docent Participatiewet. Ik heb me altijd bezig gehouden met het inkomensgedeelte en re-integratie binnen de wet. Deze ervaring helpt mij bij het geven van advies aan onze klanten. Vanuit mijn vorige functie heb ik veel ervaring met het schrijven van verordeningen en beleidsregels en ik haal er plezier uit om in juridische vraagstukken te duiken.

Naast mijn werk sport ik veel en wandel ik graag met de hond. Ik ga vaker op citytrips en houd van reizen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.