Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening
Opleiding

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

Trends en ontwikkelingen die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk

Bewaren in kennisdossier

De laatste trends en ontwikkelingen.

 • In één dag bent u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen
 • Naast theorie ook bespreking van interessante jurisprudentie

Volg deze opleiding op:

31 oktober 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Het omgevingsrecht is volop in beweging. Het huidig recht ontwikkelt zich via jurisprudentie gestaag verder. Het toekomstige recht (Omgevingswet) krijgt steeds meer vorm. Hoewel er heel veel gaat veranderen, lijkt de Omgevingswet qua instrumentarium/wetssystematiek veel op het huidige ruimtelijk ordeningsrecht, zoals dat is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet. De overgang naar de nieuwe wetgeving is gemakkelijker te maken met een goed begrip van het huidige RO-recht. 

Wilt u in één dag weer up to date zijn? Deze cursus behandelt de trends en ontwikkelingen van de afgelopen drie jaren, die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk. 

Behandeld worden:
 • De ontwikkelingen met betrekking tot structuurvisies
 • Bestemmingsplannen
 • Beheersverordeningen
 • Omgaan met bestaande situaties
 • De positie van de projectontwikkelaar
 • De rol van de gemeenteraad bij door B&W gesloten overeenkomsten. 
 • Jurisprudentie aangaande de provinciale instrumenten
 • Doorkijk naar de toekomst onder de Omgevingswet

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
31 oktober 2019
Docent(en):
Trees van der Schoot
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver
 • Beleidsmedewerker 
 • Overheidsjurist 

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze actualiteitendag praten wij u bij over (juridische) ontwikkelingen van de volgende onderwerpen:

 • De rol van de provincie
 • De structuurvisie
 • De rol van het bestemmingsplan
 • Het omgaan met bestaande situaties
 • Bestemmingsplanthema’s als maximering, voorwaardelijke verplichting, milieunormen, parkeernormen, evenementen e.d.
 • De onderzoeksplicht
 • De nieuwe Ladder van de duurzame verstedelijking
 • De positie van de eigenaar en projectontwikkelaar bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • De omgevingsvergunningen waarmee afgeweken kan worden van bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Niet alleen de theorie maar ook tal van uitspraken brengen wij voor het voetlicht.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

De opgedane kennis van het huidige recht brengt u direct in de praktijk en u bent goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet.

De deelnemer leert de ontwikkelingen te overzien en toe te passen binnen het huidig recht.
De deelnemer leert de verschillen zien met de toekomstige Omgevingswet

Docent(en)

Trees van der Schoot

Mr. Trees van der Schoot is specialist op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid.
Trees is naast docent ook auteur van diverse boeken waaronder het handboek Ruimtelijke ordening.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).

Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. 

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.