Het nieuwe inburgeringsstelsel

3 februari 2021

In eerdere opinies schreven wij al over de betekenis van de veranderopgave inburgering voor de uitvoering van de Participatiewet. In …

Inburgering

Lees meer

Minderjarige vreemdelingen

11 november 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel zijn vreemdelingen vanaf zestien jaar oud in principe inburgeringsplichtig, zo volgt uit artikel 3 Wet inburgering …

Inburgering

Lees meer

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel hoeven niet alle inburgeringsplichtigen op hetzelfde niveau in te burgeren. Er zijn namelijk drie leerroutes waarbinnen …

Inburgering

Lees meer

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Begin juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer toegezonden, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Fraude door taalscholen bestrijden

3 juni 2020

Als er de afgelopen jaren via de media iets naar buiten kwam over frauderende taalscholen, ging dat vooral over het …

Inburgering

Lees meer

De onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel

18 maart 2020

Op 1 juli 2021 gaat naar verwachting de nieuwe Wet inburgering 2021 in. Op dit moment is de volgende stap …

Inburgering

Lees meer

Termijnen

12 februari 2020

Met de nieuwe Wet inburgering 2021 krijgt de gemeente weer taken terug die zij vóór 2013 had. In het nieuwe …

Inburgering

Lees meer

De betekenis van de nieuwe Wet inburgering voor bijstandsconsulenten

8 januari 2020

Met de nieuwe Wet inburgering 2021* krijgt de gemeente weer taken terug. Een gemeentejurist verbonden aan een afdeling ‘werk en …

Inburgering

Lees meer

Zelfredzaamheidsroute vs. ontheffing

28 november 2019

De nieuwe Wet inburgering 2021 introduceert de zelfredzaamheidsroute (Z-route). Het gaat om een praktijkgericht traject waarbij vier onderdelen centraal staan, …

Inburgering

Lees meer

Weg met die leerbaarheidstoets!

23 oktober 2019

De nieuwe Wet inburgering 2021 staat volop in de maatschappelijke belangstelling. In veel reacties op de internetconsultatie wordt de leerbaarheidstoets …

Inburgering

Lees meer

Voorinburgering en brede intake

24 september 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Inburgering

Lees meer

Wetgever, bezint eer gij begint!

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer