De Wet verplichte ggz voor jeugdigen

11 september 2019

Over een paar maanden, om precies te zijn 1 januari 2020, treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de …

Jeugd

Lees meer

Werk aan de winkel voor de wetgever!

4 september 2019

Kort geleden is het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerd over de voorgestelde wijzigingen van de Wgs. Daarin is geadviseerd …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Kleine windmolens; een frisse wind…

2 september 2019

Wanneer je door het land rijdt, is het niet meer ongewoon dat daken bedekt zijn met zonnepanelen en windmolens aan …

Omgevingsrecht

Lees meer

De afbakening tussen de Wmo en de Wlz wordt iets eenvoudiger

28 augustus 2019

Cliënten met een aanspraak op de Wlz (Wet langdurige zorg) ontvangen over het algemeen alle hulp die zij nodig hebben …

Wmo

Lees meer

Anticiperen op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

21 augustus 2019

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou aanvankelijk op 1 januari 2019 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. Het …

Participatiewet

Lees meer

Wetgever, bezint eer gij begint!

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Buurtrechten en participatie

13 augustus 2019

Onlangs stond in een landelijke krant de kop: “Buurtrecht: Amsterdam geeft bewoners zelf de touwtjes in handen”. Uit het artikel …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

7 augustus 2019

Ruim een maand geleden schreef ik een opinie naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over eigen kracht …

Jeugd

Lees meer

On the move met loonkostensubsidie

31 juli 2019

Op onze juridische helpdesk krijgen we vaak de vraag welk college verantwoordelijk is voor de verstrekking van loonkostensubsidie. Waar in …

Participatiewet

Lees meer

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

24 juli 2019

In 2015 bracht de commissie Toekomst beschermd wonen in opdracht van de VNG een advies uit. Dit advies draagt de …

Wmo

Lees meer

De zomer komt er weer aan, dit betekent hittestress!

24 juli 2019

De temperaturen gaan weer oplopen komende week en het Rode Kruis roept gemeenten op om hitteplannen te maken. 

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding

17 juli 2019

Kan een stage een vorm van jeugdhulp zijn die uit de Jeugdwet vergoed moet worden? Dit is een vraag die …

Jeugd

Lees meer