Opinies

Thumbnail of post #308140

De verhouding Huisvestingsverordening en omgevingsplan in het kader van kamerverhuur

8 januari 2024

Stel, uit de omgevingsvisie van een gemeente blijkt dat de gemeente meer wil inzetten op kamerverhuur om zodoende tegemoet te …

Thumbnail of post #307988

Dringende reden: terug naar de beoogde wettelijke smeerolie

20 december 2023

De dringende reden moest zorgen voor een wettelijke smeerolie. Deze wens is niet uitgekomen. Sterker nog, het begrip dringende reden …

Thumbnail of post #307940

Hoe regel je biodiversiteit?

19 december 2023

Dit is het laatste deel van een drieluik over het regelen van biodiversiteit. In deel 1 (oudjaar 2022) ging het …

Thumbnail of post #307810

Vermogen vrijlaten bij de start van een schuldregeling

13 december 2023

Het is een vraag waar veel schuldhulpverleners mee worstelen. Welk deel van het vermogen mag ik vrijlaten bij de start …

Thumbnail of post #307630

Toetsing van beleidsregels aan het evenredigheidsbeginsel

6 december 2023

Colleges nemen dagelijks besluiten met grote impact. Van het toekennen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, het terugvorderen van onverschuldigd betaalde …

Thumbnail of post #307393

Verlies je cliënt niet uit het oog bij inzet saneringskrediet

29 november 2023

Niet iedereen wil een saneringskrediet. Waarom niet? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vanwege de bijbehorende BKR-notering die na …

Thumbnail of post #307472

Warmtepompen (en airco’s) vanaf 1 januari 2024

27 november 2023

Warmtepompen en airco’s zijn nodig om comfortabel te kunnen wonen. Een goed binnenklimaat is niet alleen gezonder, maar verbetert ook …

Thumbnail of post #307309

Wmo-hulpmiddelen blijven thuis bij verhuizing naar Wlz-instelling

22 november 2023

Maarten (27 jaar) woont bij zijn ouders in gemeente A. Binnenkort verhuist hij naar een instelling voor gehandicaptenzorg in gemeente …

Thumbnail of post #307239

Jeugdhulp en leerlingenvervoer uit verschillende gemeenten?

15 november 2023

Martijn (10) staat onder toezicht van de jeugdbescherming. Tot kortgeleden woonde hij in gemeente A. De jeugdbescherming plaatst hem in …

Thumbnail of post #307141

Trouwen in Nederland of in het buitenland. Maakt dat uit voor de Participatiewet?

8 november 2023

Trouwen, huwelijk, echtgenoten. Termen die we allemaal kennen en gebruiken. Maar gebruiken we het allemaal met dezelfde betekenis? En welke …

Thumbnail of post #307060

Regels over standplaatsen van APV naar omgevingsplan: mag dat?

6 november 2023

In het omgevingsplan moeten onder andere regels komen te staan die de fysieke leefomgeving wijzigen. Welke reeds bestaande regels in …

Thumbnail of post #306921

Kan kortdurende hulp bij huishouden uit de Wmo algemeen gebruikelijk zijn?

1 november 2023

Het kan ons allemaal overkomen. Hartstikke gezond, maar met de fiets gevallen. 6 weken in het gips. Of een geplande …