Scootmobiel op Marktplaats

20 maart 2019

Voor de aanschaf van een scootmobiel wordt een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend. Twee jaar later staat de hiermee aangeschafte scootmobiel …

Wmo

Lees meer

Aanscherping afbakening Wlz – Wmo 2015

27 februari 2019

Heeft iemand een Wlz-indicatie voor verblijf in een Wlz-instelling en daarmee samenhangende zorg, dan betekent dit níet dat een Wmo-aanvraag …

Wmo

Lees meer

Nieuwe regeling: Vergoeding hulp uit sociaal netwerk

23 januari 2019

Met ingang van 1 mei 2019 kunnen budgethouders een ‘symbolisch laag bedrag’ betalen aan personen die hulp verlenen vanuit het …

Wmo

Lees meer

Right to Challenge, mogelijkheden en belemmeringen

5 december 2018

Bewoners die een uitleenpunt voor scootmobiels opzetten, een zwembad beheren, de straat of de herinrichting van een straat overnemen van …

Wmo

Lees meer

Resultaatgericht indiceren in de Wmo en Jeugdwet

7 november 2018

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn: de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent een belangrijke uitspraak …

Wmo

Lees meer

Moeilijk objectiveerbare voorzieningen

10 oktober 2018

Bij de uitvoering van de Wmo is een moeilijk objectiveerbare aandoening (MOA) al langer een begrip. Onlangs heeft de rechtbank …

Wmo

Lees meer

Een voorzienbare beperking in de Wmo-verordening

17 september 2018

Een van de doelen van de Wmo 2015 is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen …

Wmo

Lees meer

Maatwerk versus objectieve normen

29 augustus 2018

De roep om maatwerk in het sociaal domein wordt steeds groter. Maar dat is best lastig! Laat u alle regels los …

Wmo

Lees meer

Ontwikkelingen abonnementstarief Wmo

25 juli 2018

Velen van jullie zullen al over het abonnementstarief gelezen of gehoord hebben. Eind 2017 kondigde de Minister van VWS deze …

Wmo

Lees meer

Beschikken in resultaatsgebieden onder de Wmo 2015

20 juni 2018

Veel gemeenten beschikken Wmo begeleiding of huishoudelijke hulp in resultaatgebieden. Dit houdt in dat in de beschikking aan de cliënt …

Wmo

Lees meer

Het Wmo-verslag: Less is more

30 mei 2018

Niet lang geleden las ik een aantekening van een cliënt op een (onderzoeks)verslag: “Veel-, niet relevante, informatie”. En na lezing …

Wmo

Lees meer

Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo in het kort

23 mei 2018

Voor het jaar 2018 hebben de VNG en het Verbond van Verzekeraars weer een overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning …

Wmo

Lees meer