Beschikken in resultaatsgebieden onder de Wmo 2015

20 juni 2018

Veel gemeenten beschikken Wmo begeleiding of huishoudelijke hulp in resultaatgebieden. Dit houdt in dat in de beschikking aan de cliënt …

Wmo

Lees meer

Het Wmo-verslag: Less is more

30 mei 2018

Niet lang geleden las ik een aantekening van een cliënt op een (onderzoeks)verslag: “Veel-, niet relevante, informatie”. En na lezing …

Wmo

Lees meer

Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo in het kort

23 mei 2018

Voor het jaar 2018 hebben de VNG en het Verbond van Verzekeraars weer een overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning …

Wmo

Lees meer

Voorkom spijt van uw respijtbeleid

21 maart 2018

Het belang van goede mantelzorgondersteuning lijkt vanzelfsprekend. Toch blijkt uit het recent gepubliceerde rapport ‘De Wmo 2015 in de praktijk”, …

Wmo

Lees meer

Financiële tegemoetkoming Wmo: terug van weg geweest

21 februari 2018

Ook onder de Wmo 2015 blijft het mogelijk een financiële tegemoetkoming te verstrekken.

Wmo

Lees meer

Het persoonsgebonden budget en het minimumloon

24 januari 2018

De wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) per 1 januari 2018 betekent dat het recht op minimumloon en …

Wmo

Lees meer

Afbakening Wmo 2015 en Wlz

6 december 2017

Het is tijd voor een wetswijziging. De afbakening tussen de Wmo 2015 en de Wlz is een oerwoud van regels, …

Wmo

Lees meer

Het abonnementstarief

8 november 2017

Onderdeel van het regeerakkoord is het zogenoemde abonnementstarief. Huishoudens betalen € 17,50 per vier weken als ze gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Op …

Wmo

Lees meer

Normtijden: Steeds minder witte vlekken

17 oktober 2017

Een tweetal recente uitspraken van de rechtbank Noord-Holland brengen meer duidelijkheid over normtijden voor huishoudelijke hulp. Een andere benadering, met …

Wmo

Lees meer

Grote verschillen in eigen bijdrage Wmo

19 september 2017

Grote verschillen in eigen bijdrage Wmo kopten de diverse media deze week. In opdracht van KBO-PCOB, KNVG, NOOM, FASv en …

Wmo

Lees meer

Onafhankelijke cliëntondersteuning

30 augustus 2017

Staatssecretaris van Rijn heeft recent een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning. Hij constateert dat …

Wmo

Lees meer

Snel en goed zijn twee dingen

24 juli 2017

Met ingang van 1 april 2017 is aan artikel 2b lid 2 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (verder: Uitvoeringsregeling) een onderdeel c …

Wmo

Lees meer