Aanpassing in Wmo 2015

25 juni 2014

Onder de huidige Wmo wordt voor verschillende voorzieningen vaak een vast of gemaximeerd bedrag als financiële tegemoetkoming verstrekt. De mogelijkheid …

Wmo

Lees meer

De individuele studietoeslag

18 juni 2014

Het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet dat op 1 januari 2015 in werking zal treden, introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de …

Participatiewet

Lees meer

Wijziging door Wmo 2015

11 juni 2014

De inzet van alfahulpen levert altijd de nodige stof voor discussie op. In de huidige Wmo kan hulp bij het …

Wmo

Lees meer

Wijzigingen in de WWB per 1 januari 2015

4 juni 2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt het huidige artikel 36 WWB gewijzigd door de Wet maatregelen WWB. Dit betekent dat de …

Participatiewet

Lees meer

Onder de ondergrens

28 mei 2014

Bij beslag op loon of uitkering gaat het vakantiegeld naar de beslaglegger. Alles boven de beslagvrije voet valt onder het …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Jeugdwet en praktijk liggen ver uit elkaar

21 mei 2014

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, hulp en zorg voor alle jeugdigen. Om te bepalen welke gemeente …

Jeugd

Lees meer

Afbakening Wmo 2015 en Jeugdwet

14 mei 2014

Het landschap van zorg en ondersteuning is vanaf 2015 verdeeld over vier wetten: De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet …

Wmo

Lees meer

Kostendelersnorm per 2015

7 mei 2014

Vraagtekens voor de uitvoering

Participatiewet

Lees meer

Wmo 2015

30 april 2014

Als alles volgens de planning van de regering verloopt, wordt op 1 januari 2015 de nieuwe Wmo ingevoerd. Maar wat …

Wmo

Lees meer

Gemeente let op

23 april 2014

Soms krijgt u als gemeente te maken met een aanvraag schuldhulpverlening waar u eigenlijk niet veel mee kunt. De inschatting …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Tegenprestatie naar vermogen

16 april 2014

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeenteraad de verplichting om bij verordening regels te stellen over het opdragen van een …

Participatiewet

Lees meer

Naast jeugdstelsel wijzigt ook jeugdrecht in 2015

9 april 2014

Relatief geruisloos heeft de Eerste Kamer op 11 maart het wetsvoorstel herziening maatregelen van kinderbescherming als hamerstuk afgedaan. Daarmee is …

Jeugd

Lees meer