Ziet u de kansen voor automatisch afhandelen van aanvragen al?

1 maart 2021

De meeste gemeenten hebben naast een balie in het gemeentehuis ook een digitaal loket, waarmee de burgers hun aanvragen online …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Het toekennen van jeugdhulp in uren of resultaat?

24 februari 2021

Twee weken geleden is een opvallende uitspraak van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd. De kern van de uitspraak is dat de …

Jeugd

Lees meer

TONK: heeft uw gemeente al een oplossing voor het verwachte grote aantal aanvragen?

17 februari 2021

In de huidige coronatijd worden door de overheid met enige regelmaat en haast steun- en herstelpakketten opgetuigd, die ervoor moeten …

Informatiemanagement

Lees meer

Minimaregelingen: in één keer toekennen en betalen?

11 februari 2021

Iedere gemeente heeft voor mensen met een minimum inkomen regelingen voor extra financiële ondersteuning: de minimaregelingen. Niet alle gemeenten hebben …

Informatiemanagement

Lees meer

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer

Ga altijd na welke effecten een project precies heeft!

9 februari 2021

Een project kan bestaan uit twee of meer vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, met andere woorden: activiteiten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het nieuwe inburgeringsstelsel

3 februari 2021

In eerdere opinies schreven wij al over de betekenis van de veranderopgave inburgering voor de uitvoering van de Participatiewet. In …

Inburgering

Lees meer

Overgangsregeling voor continuering van zorg bij overstap naar Wlz-ggz

27 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (hierna Wlz) opengesteld voor mensen die hun leven lang intensieve ondersteuning …

Wmo

Lees meer

Schuldhulp: tips voor een praktisch plan van aanpak

20 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet het plan van aanpak onderdeel uitmaken van de toelatingsbeschikking bij schuldhulpverlening. Wat zijn de wettelijke …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Hof van Justitie van de Europese Unie volgt conclusie Bobek

18 januari 2021

Een natuurorganisatie kan rechtstreeks bij de bestuursrechter beroep instellen tegen een besluit met gevolgen voor het milieu, ook als zij …

Omgevingsrecht

Lees meer

Blijft de Jeugdwet van toepassing bij verblijf in het buitenland?

13 januari 2021

Is de Jeugdwet nog van toepassing op het moment dat een kind in het buitenland verblijft? Wie alleen artikel 1.3 …

Jeugd

Lees meer

Bijstandsgerechtigden niet langer veilig voor beslag

6 januari 2021

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een grote groep schuldenaren met beslag op een bijstandsuitkering gaat …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer