Het nieuwe wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

27 mei 2020

Op 1 april 2020 is het nieuwe wetsvoorstel ‘adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Terrassen in tijden van corona

20 mei 2020

Vanaf 1 juni 2020 mogen restaurants, bars en terrassen weer open. Dat mag alleen als het coronavirus onder controle blijft …

Omgevingsrecht

Lees meer

Nieuw criterium voor algemeen gebruikelijk objectiever, maar niet duidelijker

13 mei 2020

Op basis van de wet en eerdere jurisprudentie staat vast dat de gemeente niet verplicht is een Wmo-maatwerkvoorziening te verstrekken, …

Wmo

Lees meer

Algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

6 mei 2020

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket samengesteld voor banen en economie. Een onderdeel van dit noodpakket …

Participatiewet

Lees meer

De toetsing van brancheringsregels aan de Dienstenrichtlijn

30 april 2020

Brancheringsregels in bestemmingsplannen kunnen een instrument zijn om detailhandel binnen een gemeente of regio te reguleren. Locaties worden bijvoorbeeld aangewezen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Huisartsverwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp

29 april 2020

Huisartsen mogen jeugdigen en hun ouders naar jeugdhulp verwijzen. De gemeente heeft in deze gevallen een zogenaamde leveringsplicht. Zij moet …

Jeugd

Lees meer

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

22 april 2020

Vorig jaar informeerde minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Tweede kamer over de beoogde wetswijziging om gegevensuitwisseling in het …

Wmo

Lees meer

(Meer) flexibiliteit in omgevingsplannen

21 april 2020

en bestemmingsplan dat wordt vastgesteld zonder dat een concreet eindbeeld bestaat, wordt ‘uitnodigingsplanologie’ genoemd. Bij uitnodigingsplanologie bevatten ruimtelijke plannen geen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Schuldhulpverlening in tijden van corona

15 april 2020

COVID-19 zal voor een groot aantal werknemers op zowel de lange als de korte termijn leiden tot minder werk en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording: relatie tot externe controle en nut audittool

14 april 2020

Vanaf 2021 moet het college van B&W zich verantwoorden over het rechtmatig handelen van de gemeente. Nu geven accountants een …

Lees meer

Corona en tijdige besluitvorming

9 april 2020

Het corona-virus houdt (bestuurlijk) Nederland nu al een tijdje in zijn greep. Door de afgekondigde maatregelen kunnen ook gemeentelijke besluitvormingsprocedures …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een resultaatgericht pgb

8 april 2020

Op 15 januari verscheen een concept-wetsvoorstel waarmee (onder andere) het ‘resultaatgericht beschikken’ binnen de Wmo 2015 mogelijk gemaakt moet worden. …

Wmo

Lees meer