Wijziging van het Besluit Suwi

2 oktober 2019

Onlangs is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI bekendgemaakt. De wijziging van het Besluit SUWI heeft als doel …

Participatiewet

Lees meer

Anticiperen op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

21 augustus 2019

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou aanvankelijk op 1 januari 2019 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. Het …

Participatiewet

Lees meer

Wetgever, bezint eer gij begint!

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

On the move met loonkostensubsidie

31 juli 2019

Op onze juridische helpdesk krijgen we vaak de vraag welk college verantwoordelijk is voor de verstrekking van loonkostensubsidie. Waar in …

Participatiewet

Lees meer

De verjaring en stuiting van in te vorderen bijstand

3 juli 2019

Het college mag ten onrechte betaalde bijstand terugvorderen. Vanaf het moment dat het terugvorderingsbesluit is genomen, kan het verschuldigde bedrag …

Participatiewet

Lees meer

Afschaffen ouderenregeling bijstandsregeling zelfstandigen

12 juni 2019

De regering wil met ingang van 1 januari 2020 het Besluit bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz 2004) vereenvoudigen. Onderdeel van de …

Participatiewet

Lees meer

Wetsvoorstel “Breed offensief”

22 mei 2019

Onlangs is het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het verbeteren van de regeling …

Participatiewet

Lees meer

Samenwonende 2e graads bloedverwanten met zorgbehoefte

1 mei 2019

Een broer en zus wonen samen en één van hen heeft intensieve zorg nodig, welke wordt verleend door de ander. …

Participatiewet

Lees meer

Bijstandsaanvraag op verkeerd formulier

3 april 2019

Iemand vraagt bijstand aan en gebruikt daarvoor het formulier waarmee bijstand voor een alleenstaande kan worden aangevraagd. Uit het aanvraagformulier …

Participatiewet

Lees meer

Bijstand en de individuele studietoeslag

6 maart 2019

Als iemand met een arbeidshandicap wil studeren en hij of zij is niet in staat om de studie te combineren …

Participatiewet

Lees meer

Transactiesysteem beperkt inkomstenverrekening

13 februari 2019

Artikel 58 lid 4 Participatiewet biedt het college een eenvoudige mogelijkheid om inkomsten in een latere maand alsnog in mindering …

Participatiewet

Lees meer

De bijstandsuitkering van het meerderjarige pleegkind

30 januari 2019

Door gemaakte bestuurlijke afspraken, die nog een wettelijke verankering zullen krijgen, loopt pleegzorg per 1 juli 2018 in principe tot …

Participatiewet

Lees meer