Bijstand en de individuele studietoeslag

6 maart 2019

Als iemand met een arbeidshandicap wil studeren en hij of zij is niet in staat om de studie te combineren …

Participatiewet

Lees meer

Transactiesysteem beperkt inkomstenverrekening

13 februari 2019

Artikel 58 lid 4 Participatiewet biedt het college een eenvoudige mogelijkheid om inkomsten in een latere maand alsnog in mindering …

Participatiewet

Lees meer

De bijstandsuitkering van het meerderjarige pleegkind

30 januari 2019

Door gemaakte bestuurlijke afspraken, die nog een wettelijke verankering zullen krijgen, loopt pleegzorg per 1 juli 2018 in principe tot …

Participatiewet

Lees meer

2019: het jaar van de opgestroopte mouwen?

2 januari 2019

De opdracht die het college heeft in het kader van de Participatiewet bestaat uit het verstrekken van bijstand en ondersteuning …

Participatiewet

Lees meer

Wtos passend en toereikend dus kindgebonden budget ook?

12 december 2018

De CRvB heeft onlangs geoordeeld dat als een ouder een verhoogd kindgebonden budget ontvangt, diegene geen bijzondere bijstand kan krijgen …

Participatiewet

Lees meer

Bestrijding bijstandsfraude met vermogen in buitenland

21 november 2018

Bij de vermogenstoets in de Participatiewet tellen de bezittingen in het buitenland gewoon mee. Dat kan gaan om bank- en …

Participatiewet

Lees meer

Ontheffing sollicitatieplicht 60-plusser

31 oktober 2018

De Rotterdamse wethouder Richard Moti wil de sollicitatieplicht van 60-plussers in de bijstand schrappen. Deze groep bijstandsgerechtigden zou kansloos zijn …

Participatiewet

Lees meer

Tandenborstels tellen of camera’s en trackers?

3 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat het college signalen ontvangt dat een bijstandsgerechtigde fraudeert. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er …

Participatiewet

Lees meer

Bijstand naar de inrichtingsnorm en pgb beschermd wonen

5 september 2018

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig de vraag gesteld hoe om te gaan met belanghebbenden die in een instelling …

Participatiewet

Lees meer

Individuele inkomenstoeslag

15 augustus 2018

De aanleiding voor deze bijdrage is een interessante casus die binnenkwam op de juridische helpdesk van Schulinck waardoor ik werd …

Participatiewet

Lees meer

Gemeente, speel op zeker en gebruik de goede grondslag!

1 augustus 2018

Binnen de IOAW (en de IOAZ) is het mogelijk om gedragingen te sanctioneren door het opleggen van een maatregel of …

Participatiewet

Lees meer

Asielstatushouders en bijstand in natura

4 juli 2018

Op maandag 2 juli jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Kamerbrief gestuurd waarin hij zijn …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer