Amsterdam laat statushouders snel doorstromen

17 april 2019

De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Kwetsbaarheid minderjarige vreemdeling

16 april 2019

De zeventienjarige Soufian vlucht zonder ouders vanuit Afghanistan naar Nederland en vraagt hier asiel aan. Hij wordt gehoord door de …

Inburgering, Jeugd

Lees meer

Doorzoekingen naar fraude met inburgeringsgelden

8 april 2019

De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Taakstelling huisvesting vergunninghouders omlaag

27 maart 2019

Het aantal vergunningshouders dat gemeenten in de eerste helft van dit jaar moet huisvesten, wordt verlaagd van 8.000 naar 6.000. …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Vrijstelling inburgeringsexamenonderdeel Oriëntatie

11 maart 2019

Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

40 miljoen extra voor gemeenten bij inburgering

21 februari 2019

Minister Koolmees (SZW) stelt de komende twee jaar 40 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten, om nu al actief aan de …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Kamerbrief over uitvoering taaleis en tegenprestatie

17 januari 2019

Staatssecretaris T. van Ark (SZW) roept gemeenten op om snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Immigrant naar stad, stedeling naar voorstad

2 januari 2019

De grote steden zijn in 2018 groter geworden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben meer inwoners gekregen. Dat komt vooral …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer

Situatie kinderen azc’s moet beter

6 december 2018

De leefsituatie van kinderen in asielzoekerscentra (azc's) is onder de maat en moet beter. De toezeggingen die staatssecretaris Mark Harbers …

Inburgering, Jeugd

Lees meer