Vluchtelingen met een inburgeringsplicht komen soms diep in de schulden door het Nederlandse boetebeleid. Het Europese Hof van Justitie onderzoekt of dat wel mag, schrijft Trouw.

Mag Nederland zijn vluchtelingen verplicht laten inburgeren op straffe van een boete? Dat is in een notendop de vraag die het Europese Hof van Justitie dinsdag moet beantwoorden.

Inburgeringsplichtigen hebben in Nederland veel eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten in principe binnen drie jaar integreren. Doen ze dat niet, dan kan de overheid een boete opleggen. Tot voor kort moesten trage inburgeraars bovendien een lening terugbetalen die kon oplopen tot 10.000 euro.

Het hof onderzoekt nu of dat wel in overeenstemming is met EU-regels. Volgens het EU-recht ligt de verantwoordelijkheid namelijk niet zozeer bij de immigrant, maar vooral bij de lidstaten: die zijn verplicht om toegang te bieden tot integratieprogramma’s. Het is sterk de vraag of het Nederlandse boetestelsel wel binnen die regels past.