Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) hen de mogelijkheid om daarvoor een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De subsidieregeling
De subsidie bestaat uit een bedrag van € 6.000 per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal € 24.000 subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet die ingezet worden voor activiteiten op de werkvloer gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie.

Deze subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de  regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere de werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De werkgever moet aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;
  • De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt;
  • De werkgever moet verklaren dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt of krijgen voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Meer informatie

Internetconsultatie Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders