Als asielzoekers dezelfde werkmogelijkheden krijgen als Oekraïense vluchtelingen, dan levert dat de Nederlandse samenleving fors geld op. Dat meldt SEO Economisch Onderzoek, dat in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven studies uitvoert.

Wanneer de asielzoekers die in 2023 voor het eerst asiel aanvroegen en hun nareizigers dezelfde werkmogelijkheden zouden hebben gehad als Oekraïense vluchtelingen, zou dat de Nederlandse samenleving over een periode van tien jaar bijna 2 miljard euro aan extra welvaart opleveren, berekende SEO. Het gaat dan vooral om loon, consumptie en belasting die bij verschillende partijen in de samenleving terechtkomen.

Werkende asielzoekers dragen ook meer bij aan de kosten van hun opvang. Verder doen ze later als statushouders minder vaak een beroep op de bijstand, aldus de onderzoekers. Daarnaast zijn er nog niet in cijfers uit te drukken voordelen, onder meer doordat werkende asielzoekers sneller integreren, gezonder en gelukkiger zijn en ook op andere manieren dan door te werken een grotere bijdrage leveren aan de samenleving.

De onderzoekers gaan er op basis van wetenschappelijk onderzoek vanuit dat de effecten van ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers op verdringing van andere werkenden en op een aanzuigende werking van asielzoekers nihil zijn.

Asielzoekers die naar Nederland komen, mogen pas aan het werk wanneer hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is en hebben een tewerkstellingsvergunning nodig die de werkgever moet aanvragen bij het UWV. Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf de eerste dag in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning.

RefugeeConnect, dat opkomt voor een onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers, vroeg SEO samen met onder meer VluchtelingenWerk Nederland, IKEA Group en Microsoft het onderzoek te doen.

Het COA pleit ook voor ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers. “Vanuit ervaring weten wij al dat het belangrijk is voor onze bewoners dat ze kunnen werken. Zo integreren ze beter in de Nederlandse samenleving en kunnen ze van nut zijn. Dat is ook beter voor hun mentale gezondheid. Nu komen onze bewoners nog te vaak de dagen door met wachten en stilzitten. Dat zorgt voor spanning, bij de bewoners en in de omgang met elkaar op onze locaties. Bovendien weten we dat het draagvlak voor asielopvang in de buurt groter is als asielzoekers actief zijn in de gemeenschap”, zegt COA-bestuurslid Joeri Kapteijns.