Het complete digitale loket voor optimale service van overheid naar burger. Schulinck In-Form Portaal is ontwikkeld om uw organisatie uitgebreid te ondersteunen bij het implementeren van digitale dienstverlening. Met het Portaal beschikt u over de benodigde middelen om e-formulieren te integreren in uw website en beschikbaar te stellen aan de gebruikers ervan (zowel intern en extern).

Met Schulinck In-Form Portaal beschikt u over de benodigde middelen om de Schulinck e-formulieren te integreren in uw website en beschikbaar te stellen aan de gebruikers ervan (zowel intern en extern).

Dit portaal maakt het voor uw gemeente mogelijk om een groot aantal aanvragen (al dan niet automatisch) af te handelen. Het gaat dus verder dan het beschikbaar stellen van online formulieren. Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kunt u in elk formulier, beslisboom en/of berekening toevoegen. Zo kunt u bij bijzondere omstandigheden of nieuwe inzichten eenvoudig en snel wijzigingen in formulieren doorvoeren. Met een url-link kunt u de formulieren integreren in uw website of backoffice, of u kunt het beschikbaar stellen in een computer aan de balie. Dit laatste stelt u in staat om een inwoner tijdens een spreekuur te helpen bij het indienen van een aanvraag.

Hoogwaardige dienstverlening:
Met een abonnement op Schulinck In-Form Portaal beschikt u over de geheel verzorgde configuratie van nieuwe e-Formulieren, conform uw wensen. U kunt zich concentreren op de inhoud en de gewenste functionaliteit, want er is geen technische kennis vereist;

Garantietermijn Acceptatie – Oplevering: configuratie en wijziging van e-Formulieren vindt plaats binnen een vooraf afgesproken periode;

Uw medewerkers hebben toegang tot de helpdesk (5 dagen per week). De helpdesk ondersteunt bij al uw vragen met betrekking tot het functioneel beheer of het dagelijks gebruik;

Alle ontwikkelde e-Formulieren zijn beschikbaar via de e-formulierenbibliotheek, zodat u uw voordeel kunt doen met producten van collega gemeenten en andersom.

Het doel van Schulinck In-Form Portaal is:
• (Een aanvraag van) de burger te registreren;
• de melddatum vast te leggen;
• specifieke beleidsonderdelen uit te vragen via een beslisboom.

De burger meldt zich aan met behulp van Digid en komt in een voor ingevuld formulier. Nadat de beslisboom is doorlopen en de burger deze aanvraag heeft verzonden, verschijnt in het systeem voor de professional een melding van de burger. Het grote voordeel van deze online aanvraag is dat uw medewerkers direct de beschikking hebben over alle relevante gegevens van de burger, die nodig zijn voor deze specifieke aanvraag. Zonder dat zij deze achteraf bij elkaar moeten gaan zoeken.

In samenwerking met KPN Lokale Overheid (voorheen Gemnet) beschikken wij over een volledige en veilige infrastructuur voor het hosten van onze e-oplossingen, inclusief Test-, Acceptatie- en Productieomgeving. Schulinck In-Form Portaal beschikt over de noodzakelijke voorzieningen zoals DigiD, voorinvulling (zoals GBA-V) en standaard XML berichtenverkeer. Binnen de online omgeving beheert u zelf uw e-Formulieren met behulp van de gebruiksvriendelijke webapplicatie e-Beheer. Schulinck In-Form Portaal wordt aangeboden als een volledige SaaS oplossing. Er is dus geen installatie noodzakelijk. Voor u een belangrijke investeringsbesparing.

TPM ICT-beveiligingsassessment DigiD
In het kader van het vanaf 2013 verplichte ICTbeveiligingsassessment DigiD leveren wij u de benodigde third party mededeling (TPM). Met deze TPM zijn alle beheersmaatregelen die thuishoren bij de software leverancier en hosting partij afgedekt. Voor u resteren slechts de beheersmaatregelen die thuishoren bij de eigenaar van de DigiD aansluiting.

Schulinck In-Form Portaal is ontwikkeld om uw organisatie uitgebreid te ondersteunen bij het implementeren van digitale dienstverlening. Schulinck In-Form Portaal kan breed worden ingezet door alle Nederlandse Gemeenten en de afdelingen die daarbinnen vallen. Van Sociaal domein tot omgevingsrecht, van parkeervergunning tot verzoek van een traplift.

De voordelen voor uw gemeente:

 • Minder handwerk, meer geautomatiseerd
  Formulieren worden online afgehandeld en verwerkt. Het antwoord kan automatisch naar de klant verstuurd worden en intern wordt u geïnformeerd.
 • Slimme formulieren op maat
  U bent gegarandeerd van nieuwe formulieren conform uw wensen. De infrastructuur omvat alle noodzakelijke voorzieningen zoals DigiD, voorinvulling en (XML-) berichtenverkeer.
 • Toekomstbestendig
  Beslisbomen en berekeningen zijn eenvoudig aan te passen aan ontwikkelingen of nieuwe inzichten.
 • Kostenbesparing
  Deze oplossing brengt u een belangrijke investeringsbesparing, want Schulinck In-Form Portaal wordt vrijwel volledig aangeboden als gehoste (SAAS) oplossing.
 • AVG-proof
  Alle gegevens van burgers worden versleuteld verstuurd en niet online opgeslagen. Hierdoor is de oplossing volledig AVG-proof, zodat u voldoet aan de Europese privacyrichtlijnen.
 • Volledige begeleiding
  Op werkdagen hebben uw medewerkers toegang tot onze Helpdesk. De Helpdesk ondersteunt u bij al uw vragen met betrekking tot het functioneel beheer of het dagelijks gebruik.
 • Geen technische kennis vereist
  U kunt zich concentreren op de inhoud en de gewenste functionaliteit van de formulieren, want voor het werken met Schulinck In-form Portaal is geen technische kennis vereist.
 • Koppeling met uw systeem mogelijk
  Door de jarenlange doorontwikkeling kan Schulinck In-Form Portaal veilig gekoppeld worden aan de meest voorkomende en complexe systemen in de markt. Binnen Gemnet beschikken wij over een volledige en veilige infrastructuur voor het hosten van onze digitale diensten.

Sociale Dienst Drechtsteden gebruikt Schulinck In-Form Portaal

“Het grote succes bij ons is de aanvraag bijstandsuitkering. Meer dan 80% van de aanvragen komt inmiddels digitaal binnen.” 

Lees de complete klantervaring online

Factsheet

Wilt u meer weten over Schulinck In-Form Portaal?

Vul uw gegevens in en ontvang de factsheet per e-mail

Factsheet: In-Form Portaal

Neem voor meer informatie contact op met het accountmanagement.

Wilt u meer weten over Schulinck In-Form Portaal? Laat u overtuigen van de voordelen. Voor meer informatie, een demonstratie op locatie of een (vrijblijvende) offerte, neem contact met ons op.

 

 

Neem contact op