Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht gaat rigoreus veranderen. De Omgevingswet is in aantocht welke enorme impact heeft op gemeenten, de manier van werken en samenwerken. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Impactanalyse VNG: Wkb toch handhaafbaar?

8 september 2020

Op 13 augustus 2020 heeft de VNG een impactanalyse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. De VNG onderzoekt daarin de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging...

Beroepsprocedure? Houd het relativiteitsvereiste in ogenschouw!

3 september 2020

Het relativiteitsvereiste houdt in dat het beroep van een belanghebbende niet leidt tot de vernietiging van een besluit, als de norm waarop de belanghebbende zich...

Toezicht en handhaving van omgevingsrecht met drones

17 augustus 2020

Wat zijn de voordelen van de inzet van drones? Drones zijn niet alleen in staat om haarscherp beeld te registreren (in 2D of 3D), maar...

Systematiek planschade aan grote veranderingen onderhevig onder de Omgevingswet

3 augustus 2020

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet Nadeelcompensatie is de overkoepelende term voor...

De huidige aanpak van de stikstofproblematiek: een gemiste kans!

23 juli 2020

Tot dusver is nog maar een klein deel van het aangekondige maatregelenpakket gerealiseerd. Zo is met ingang van 1 januari 2020 de vergunningplicht van artikel...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.