Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht gaat rigoreus veranderen. De Omgevingswet is in aantocht welke enorme impact heeft op gemeenten, de manier van werken en samenwerken. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Systematiek planschade aan grote veranderingen onderhevig onder de Omgevingswet

3 augustus 2020

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet Nadeelcompensatie is de overkoepelende term voor...

Nieuwe geluidsregels: een nieuwe hobbel voor de woningbouwopgave

23 juli 2020

De gezamenlijke overheden staan de komende jaren voor verschillende uitdagingen waarin keuzes moeten worden gemaakt. Het spanningsveld is veelal terug te voeren tot de maatschappelijke...

Gezondheid in de leefomgeving; laten we het concreet maken!

9 juli 2020

In de Omgevingswet is een veilige en gezonde leefomgeving opgenomen als één van de hoofddoelen. Daarmee legt de wet een expliciete koppeling tussen gezondheid en...

Afzien invordering verbeurde dwangsom wegens bijzondere omstandigheden

2 juli 2020

Het bevoegd gezag is na het constateren van een overtreding gehouden om gebruik te maken van zijn handhavingsbevoegdheden, zoals het opleggen van een last onder...

VNG kritisch op het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

22 juni 2020

Minister Ollongren heeft op 20 mei 2020 de Eerste en Tweede Kamer bericht dat zij gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert dat...

Meer opinies

Laatste nieuws Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Meer nieuws

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.