Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht gaat rigoreus veranderen. De Omgevingswet is in aantocht welke enorme impact heeft op gemeenten, de manier van werken en samenwerken. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Enkel elektronisch bekendmaken van omgevingsvergunningen geoorloofd?

2 maart 2021

Een besluit moet door een bestuursorgaan op de juiste wijze worden bekendgemaakt (artikel 3:40 Awb). Hierna kunnen pas de rechtsgevolgen waarop dit besluit is gericht...

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Beschrijving casus In deze zaak is sprake van een datalek na de aanvraag van een vergunning voor een schietbaan. Een hoop gevoelige gegevens van de...

Ga altijd na welke effecten een project precies heeft!

9 februari 2021

Een project kan bestaan uit twee of meer vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, met andere woorden: activiteiten die niet van elkaar zijn...

Hof van Justitie van de Europese Unie volgt conclusie Bobek

18 januari 2021

In zijn arrest van 14 januari 2021 met zaaknummer C-826/18 (ECLI:EU:C:2021:7) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) geoordeeld dat in ieder...

Voorkomen is beter dan genezen

17 december 2020

Tip 1: bekijk elk ontvangen bericht zorgvuldig. Volgens inmiddels vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak moet een vergunningaanvrager in een afzonderlijk document aangeven voor welke...

Meer opinies

Laatste nieuws Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Omgevingsrecht

17 september 2019

Meer nieuws

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.