Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht gaat rigoreus veranderen. De Omgevingswet is in aantocht welke enorme impact heeft op gemeenten, de manier van werken en samenwerken. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Niet in behandeling nemen is geen optie De gemeenteraad kan ervoor kiezen om een verzoek tot het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan niet in...

Bezwaarprocedure overslaan in geschillen over omgevingsvergunningen?

22 april 2021

In haar uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan het arrest van het Hof verstrekkende gevolgen verbonden. Elke belanghebbende kan het...

Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

12 april 2021

In de uitspraak van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:667) gaat het om de vraag of tegen de wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning geprocedeerd kan...

Integrale afweging met sectorale waarden

23 maart 2021

In december 2020 publiceerde F. Kistenkas een artikel waarin hij waarschuwde voor het gevaar van een integrale Omgevingswet waarin sectorale waarden als ondergrens ontbreken. Hij...

Hoe blijft u als gemeente in control op de geldstromen?

17 maart 2021

Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de kosten voor gemeenten enorm gestegen Heel verbazingwekkend vind ik die toename van het aantal gemeenten met financiële problemen...

Meer opinies