Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht gaat rigoreus veranderen. De Omgevingswet is in aantocht welke enorme impact heeft op gemeenten, de manier van werken en samenwerken. Schulinck heeft kennis in dit vakgebied en ondersteunt met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Op die manier zijn gemeenten altijd up to date.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Evenredigheid in het omgevingsrecht

26 juli 2021

Het advies in vogelvlucht In het advies analyseren Widdershoven en Wattel diverse onderwerpen die verband houden met het opleggen, heroverwegen en toetsen van bestuurlijke sancties....

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

8 juli 2021

Achtergrond In Nederland en Vlaanderen bepaalt het bestemmingsplan welke bestemming een locatie heeft. Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatie en is meestal gelegen op gronden...

Evidente privaatrechtelijke belemmeringen in het omgevingsrecht

17 juni 2021

De beleidsruimte van het college wordt – grof gezegd – beperkt door: supranationaal recht (zoals het Verdrag van Aarhus); nationaal recht van hogere orde (zoals...

Toezichthouden en AVG

27 mei 2021

Casus Stel je voor: Er is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied (artikel 2.1 lid 1 onder e...

Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Niet in behandeling nemen is geen optie De gemeenteraad kan ervoor kiezen om een verzoek tot het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan niet in...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.