Schulinck In-Spect Fraude

Schulinck In-Spect Fraude ondersteunt preventiemedewerkers en sociaal rechercheurs bij de uitvoering van hun taken. Zij kunnen tips of signalen ontvangen welke zij omzetten in een zaak.

Waar uitkeringen worden verstrekt, wordt helaas ook gefraudeerd. Met Schulinck In-Spect Fraude is het mogelijk alle informatie omtrent fraude en fraudeonderzoeken te registreren en te verwerken. Het is een veelgebruikt systeem ter ondersteuning van de taken van de preventiemedewerker en de sociaal rechercheur. U kunt ontvangen tips of signalen, zodra dat nodig is, omzetten in een zaak waaraan u personen, betrokkenen, uitkeringsgegevens, waarnemingen, voertuigen, uren en kosten kunt koppelen. Zo ontstaat een helder fraudedossier waaraan u alle gewenste correspondentie kunt koppelen. De gegevens vormen de basis voor de managementinformatie.

Uitkeringen zijn bedoeld voor mensen zonder inkomen, die niet rond kunnen komen. Toch zijn er altijd mensen die misbruik maken van de situatie en frauderen. Bij een vermoeden van fraude of het binnenkomen van een melding hierover, moet u als gemeente een fraudeonderzoek starten om conclusies te mogen trekken. Van belang is de – vertrouwelijke – gegevens die u tijdens dit onderzoek verzamelt, goed en correct te registreren en te verwerken. Alleen dan behoudt u overzicht, vergroot u uw onderzoekscapaciteit en bouwt u een gedegen fraudedossier op. Schulinck In-Spect Fraude helpt u hierbij.

Zo werkt het
Schulinck In-Spect Fraude ondersteunt preventiemedewerkers en sociaal rechercheurs bij de uitvoering van hun taken. Zij kunnen ontvangen tips of signalen omzetten in een zaak waaraan zij personen, betrokkenen, uitkeringsgegevens, waarnemingen, voertuigen, uren en kosten kunnen koppelen. Zo ontstaat een duidelijk en overzichtelijk fraudedossier, dat ter verantwoording kan dienen voor managers en waaraan alle gewenste correspondentie gekoppeld kan worden.

Nuttige koppelingen
Schulinck In-Spect Fraude kunt u voor het uitwisselen van gegevens koppelen aan:
• Digitaal klantdossier (DKD) – personen en voertuigen

Met de module Berichtenplatform kunt u bepaalde gegevens in het Digitaal Klant Dossier (DKD) direct ophalen. Het gaat om persoonsgegevens (GBA-V) en Voertuiggegevens (RDW). Gebruik van deze module zorgt voor een eenduidige registratie van gegevens en levert tijd op, omdat u de gegevens niet langer handmatig hoeft in te voeren en eenvoudig kunt bijwerken.

Schulinck In-Spect Fraude is interessant voor sociaal rechercheurs, preventiemedewerkers en managers die over inzichtelijke managementinformatie willen beschikken.

De voordelen van Schulinck In-Spect Fraude voor uw gemeente zijn:

  • Duidelijke registratie en verwerking van gegevens
  • Eenvoudig – per persoon – aan te passen en te onderhouden
  • Koppeling van relevante gegevens (waarnemingen, voertuigen, urenregistratie)
  • Mogelijkheid tot genereren van documenten (verslag van verhoor, proces-verbaal)
  • Mogelijkheid tot koppelen bestanden (deskresearch, foto’s, telefoonlijsten)
  • Uitgebreid lijstwerk en managementinformatie
  • Duidelijke autorisatie: zelf inrichten van rechten per gebruiker
  • Single sign-on

Bekijk hieronder de ervaringen van de gemeente Súdwest Fryslân en ISD BOL gemeente Brussum.

Wilt u meer weten over Schulinck In-Spect Fraude? Laat u overtuigen van de voordelen. Voor meer informatie, een demonstratie op locatie of een (vrijblijvende) offerte, neem contact met ons op.

Marcel Rem

Sales Manager

E-mail 06 22 46 65 81

Ashwin van Geffen

Senior Accountmanager

E-mail 06 46 71 49 53

René Jansen

Senior Accountmanager

E-mail 06 11 69 12 74

Marc van Riemsdijk

Senior Accountmanager

E-mail 06 11 37 93 54

 

 

Neem contact op