De cursus Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht behandelt de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving op het gebied van grondeigendom. U krijgt een overzicht in het systeem van de Aanvullingswet grondeigendom en van de wijzigingen.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Nader te bepalen
Bestemd voor
 • Vastgoedjuristen
 • Rentmeesters
 • Makelaars
 • Projectleiders ruimtelijke ontwikkelingen
 • Medewerkers grondbeleid
 • Medewerkers ruimtelijke ordening

De Omgevingswet is op komst en treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. Ook het instrumentarium voor het grondeigendom zal daarmee op onderdelen wijzigen. De bestaande wet- en regelgeving (zoals de Wet voorkeursrecht gemeente, de onteigeningswet en de Wet ruimtelijke ordening) zullen worden gewijzigd met consequenties voor de inzet van deze instrumenten en te volgen procedures. Er is voorzien in wetgeving die deze onderwerpen anders gaat regelen: de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet voorziet in behoorlijke wijzigingen voor onder meer het onteigeningsrecht, het voorkeursrecht, de kavelruil, de landinrichting en het kostenverhaal.

De cursus aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht is er op gericht om op een heldere wijze inzicht te geven in het overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de consequenties voor de praktijk. Met deze cursus wordt niet alleen inzicht verworven in de opzet en werking van de instrumenten maar ook in de samenhang van die instrumenten met het omgevingsrecht. Het volgen van deze cursus kan een belangrijke basis vormen voor het werken met het instrumentarium op het gebied van het grondbeleid.

Voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, kavelruil, landinrichting en financiële bijdragen voor ontwikkelingen komen tijdens deze cursus aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht aan de orde. Ook de Omgevingswet en de relatie van deze wet met het grondeigendom zullen aan bod komen.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Programma: 
 • Inleiding
 • Omgevingswet – inleiding en instrumenten
 • Samenhang omgevingswet en instrumenten
 • Schets huidige systeem en procedures
 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Landinrichting
 • Kavelruil (stedelijk)
 • Kostenverhaal en financiële bijdragen
 • Conclusies, tips en vervolg
De stof wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.

Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de cursus heeft u:

 • kennis van het bestaand stelsel en de belangrijkste wijzigingen
 • inzicht in de werking van de instrumenten voor het grondbeleid
 • overzicht van enkele relevante wijzigingen in het omgevingsrecht (Omgevingswet)
 • inzicht in de samenhang tussen de Omgevingswet en het grondinstrumentarium

Nader te bepalen

Array

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.