De nieuwe kaders van het intakeproces voor schuldhulpverlening

3 maart 2021

We zien op onze helpdesk dat meerdere gemeenten met vragen rondlopen over hun inrichting van de vroegsignalerings- en intakefase schuldhulpverlening. …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Schuldhulp: tips voor een praktisch plan van aanpak

20 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet het plan van aanpak onderdeel uitmaken van de toelatingsbeschikking bij schuldhulpverlening. Wat zijn de wettelijke …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Bijstandsgerechtigden niet langer veilig voor beslag

6 januari 2021

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een grote groep schuldenaren met beslag op een bijstandsuitkering gaat …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Mogen gemeenten persoonsgegevens delen met derden zoals het BKR?

9 december 2020

In de afgelopen weken heeft een nieuwe verplichting voor de gemeenten de gemoederen flink bezig gehouden. Dat is de verplichting …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Is gebruik van Suwinet door schuldhulpverleners toegestaan?

28 oktober 2020

Per 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Daarmee heb je als schuldhulpverlener meer mogelijkheden …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Schuldhulp 3.0: versnellen, intensiveren en doorpakken

30 september 2020

Als het gaat om schulden dan gaat het kabinet bij de komende schuldengolf niet voor ‘de Zweedse methode’ of ‘flatten …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Armoede en schulden bij statushouders

26 augustus 2020

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning asiel. Zij verkeren vaak in een kwetsbare financiële positie, door (risico op) armoede en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Een geldbedrag gewonnen tijdens schuldhulp. Hoera!

8 juli 2020

In deze bijdrage willen we stilstaan bij een casus waar zowel de afdeling schuldhulpverlening als de afdeling Participatiewet van de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Het nieuwe wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

27 mei 2020

Op 1 april 2020 is het nieuwe wetsvoorstel ‘adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Schuldhulpverlening in tijden van corona

15 april 2020

COVID-19 zal voor een groot aantal werknemers op zowel de lange als de korte termijn leiden tot minder werk en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Misverstand rond het ‘nieuwe’ huwelijksvermogensrecht in beeld

11 maart 2020

Al enige tijd bestaat er een hardnekkig misverstand over het ‘nieuwe’ huwelijksvermogensrecht. Veel Nederlanders denken dat als zij nu trouwen, …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Gemeente als laagdrempelig geschilbeslechtingsloket in de Wgs

5 februari 2020

Het is voor een burger onduidelijk bij wie hij moet zijn als hij ontevreden is over de uitvoering van de …

Schuldhulpverlening

Lees meer