Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

24 juli 2019

In 2015 bracht de commissie Toekomst beschermd wonen in opdracht van de VNG een advies uit. Dit advies draagt de …

Wmo

Lees meer

De zomer komt er weer aan, dit betekent hittestress!

24 juli 2019

De temperaturen gaan weer oplopen komende week en het Rode Kruis roept gemeenten op om hitteplannen te maken. 

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding

17 juli 2019

Kan een stage een vorm van jeugdhulp zijn die uit de Jeugdwet vergoed moet worden? Dit is een vraag die …

Jeugd

Lees meer

Dwangakkoord en fraudevordering

10 juli 2019

Een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam deed in de afgelopen weken veel stof opwaaien. Via een dwangakkoord werd de …

Schuldhulpverlening

Lees meer

De verjaring en stuiting van in te vorderen bijstand

3 juli 2019

Het college mag ten onrechte betaalde bijstand terugvorderen. Vanaf het moment dat het terugvorderingsbesluit is genomen, kan het verschuldigde bedrag …

Participatiewet

Lees meer

Een ander klimaat

2 juli 2019

Het klimaat staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Daarmee blijft het klimaat de gemoederen nogal bezig houden. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Schuldhulpverlening in beweging

26 juni 2019

Onlangs werd de Tweede Kamer door staatssecretaris Van Ark (SZW) geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan brede schuldenaanpak. Het …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?

19 juni 2019

Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gediscussieerd over de reikwijdte van het beginsel van ‘eigen kracht’. Is er …

Jeugd

Lees meer

Flexwonen

12 juni 2019

De term “flexwonen” komt steeds vaker voor. Op 29 mei jl. heeft minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Afschaffen ouderenregeling bijstandsregeling zelfstandigen

12 juni 2019

De regering wil met ingang van 1 januari 2020 het Besluit bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz 2004) vereenvoudigen. Onderdeel van de …

Participatiewet

Lees meer

Het toekennen van een resultaat binnen de Wmo en de Jeugdwet

5 juni 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) maakte in oktober 2018 korte metten met de ‘zuivere’ resultaatgerichte indicering voor hulp bij …

Wmo

Lees meer

Geluidsoverlast bij Gay Pride. Hoe dB(C) normen steeds meer hun plek innemen.

22 mei 2019

Geluid is een belangrijk aspect bij evenementen. Met name de geluidsoverlast voor omwonenden is een regelmatig terugkerend probleem. Het vaststellen …

Omgevingsrecht

Lees meer