Wetgever maakt fout bij nieuwe wet huisbezoeken

16 januari 2013

Bij het wijzigen van wetten of wetsvoorstellen gebeurt het een enkele keer dat onderdelen naar onze mening abusievelijk niet worden …

Participatiewet

Lees meer

Fraudeaanpak in de WWB

9 januari 2013

Huisbezoeken aan WWB-ers worden door de regering noodzakelijk geacht: registratie zoals in de gemeentelijke basisadministratie is onvoldoende om vast te …

Participatiewet

Lees meer

Bestuursprocesrecht slagvaardiger

19 december 2012

Gebrek in besluit vaker te passeren

Participatiewet

Lees meer

Strenger straffen bij bijstandsfraude

12 december 2012

Draagt nieuwe wet bij aan bestrijding fraude?

Participatiewet

Lees meer

De verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden

5 december 2012

Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, is verplicht naar vermogen te zoeken naar algemeen geaccepteerde arbeid. Als hij dat heeft gevonden, …

Participatiewet

Lees meer

Conservatoir beslag bij terugvordering bijstand

14 november 2012

Veel gemeenten worstelen met het invorderen van ten onrechte of te veel betaalde uitkeringen. Wij vragen gemeenten geregeld waarom ze …

Participatiewet

Lees meer

Belangrijkste voornemens regeerakkoord 2012

7 november 2012

Door de ophef over het voornemen van VVD en PvdA de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken, zouden we bijna vergeten dat …

Participatiewet

Lees meer

Het Zambrano-arrest

30 oktober 2012

Recht op bijstand voor gezin minderjarige staatsburger

Participatiewet

Lees meer

De verkiezingen 2012

7 september 2012

Bezuinigen op de sociale werkplaatsen is het grootste verschil

Participatiewet

Lees meer

Het begrip ‘zelfstandige’

24 augustus 2012

Wanneer ben je afhankelijk van het zelfstandig bedrijf of beroep?

Participatiewet

Lees meer

Aanscherping handhaving en sanctiebeleid in de WWB

13 juni 2012

Een bijstandsgerechtigde is verplicht om aan het college of de SVB op verzoek of uit eigen beweging melding te doen …

Participatiewet

Lees meer

Roltrappen, samenredzaamheid en de verzorgingsstaat

10 mei 2012

Op 19 april vond ons congres Meedoen naar Vermogen plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Openingsspreker Pieter Hilhorst schudde de …

Participatiewet

Lees meer